เลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรดี,เลี้ยงสุนัขพันธุ์ไหนดี

เลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรดี,เลี้ยงสุนัขพันธุ์ไหนดี

ถ้าต้องการสุนัขฉลาด เฝ้าบ้านเก่ง  มีความสวยงาม และ ทนทานต่อสภาพอากาศแบบไทย  ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย  แนะนำสุนัขไทยหลังอาน ค่ะ

ฟ้าลั่น   สุนัขไทยหลังอาน หมาหลังอาน๑๓
ฟ้าลั่น สุนัขไทยหลังอาน หมาหลังอาน๑๓

 

สุนัขไทยหลังอาน เป็นสุนัขฉลาดมาก  สามารถรับคำสั่งจากเจ้าของได้ดี  มีความซื่อสัตย์ภักดีต่อเจ้สของมากกว่าสุนัขพันธุ์อื่นๆ   ด้วยความที่เป็นสุนัขพื้นเมืองของไทย จึงมีภูมิคุ้มกันโรคสูง  ทนทานต่อสภาพอากาศแบบไทย  อารักขาบ้านเรือนดีเยี่ยม  ทั้ง มีความสวยงามโดดเด่น


ย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อน สมัยนั้นชาวบ้านนิยมออกหาอาหารโดยการเข้าป่าล่าสัตว์ และมักนำสุนัขไทยหลังอาน  ติดตามไปช่วยไล่ล่าสัตว์ป่าด้วย สุนัขไทยหลังอานเป็นสุนัขที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงไว้ช่วยล่าสัตว์เพราะมัสามารถวิ่งได้รวดเร็ว  เร็วกว่าสัตว์อื่นๆ   เนื่องจากมีช่วงลำตัวยาว อกลึกเป็นพิเศษ เอวคอด และ  ฉลาดมาก    จึงถูกจัดเป็นสุนัขล่าเนื้อพันธุ์หนึ่ง


หลังอานนี้เกิดจากขวัญที่สันหลัง โดยมากเริ่มต้นที่ริมกระดูดสันหลังใต้ไหล่ทั้งสองลงไปเล็กน้อย ขนชี้กลับไปทางหัว รวมกันเป็นวงกลมใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางราว 3 ซม. ถึง 5 ซม หรือใหญ่กว่านั้น แล้วเรียวเล็กลงเรื่อย ๆ เหมือนปลายแส้จนเกือบจรดโหนกกระดูดขาหลัง ขนที่เป็นขวัญและที่เรียวลงนี้เป็นขนกลับ ย้อนจากขนธรรมดาของสุนัขรวมกันยกขึ้นเป็นสันสูง เห็นได้ว่าผิดปกติกับสุนัขธรรมดา ปลายขนชี้ไปทางหางทางเดียว ขนขวัญเป็นสีเดียวกับขนของสุนัข บางตัวบนหลังมีขวัญมากกว่าสองหรือ 4 – 5 ตำแหน่งก็มี ขวัญยิ่งมากยิ่งทำให้เส้นขนกลับบนหลังใหญ่ขึ้น แต่คงเรียวเล็กลงเป็นปลายแส้ตามหลังไปทางหาง นอกจากหลังอานแล้วส่วนอื่น ๆ เช่น รูปร่างและสีจะเหมือนกับสุนัขไทยทั่ว ๆ ไป แต่อานที่ดีควรเห็นได้ชัดเจน เรียวและสมดุลกันทั้ง 2 ข้างของลำตัว นิยมชนิดที่มีอานแคบ ๆ แต่อานจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับชนิดของอาน