เทคนิคการเลี้ยงสุนัขไทยหลังอาน

สุนัขไทยหลังอานเป็นสุนัขที่มีขนาดกลาง มีขนสั้น หูตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมีปลายจมูกสีดำและมีขนย้อนกลับที่กลางหลังเป็นรูปที่แตกต่างกันออกไป และมีความยาวไปตามแผ่นหลัง ซึ่งถือเป็นเสน่ห์และมีลักษณะเด่นของพันธุ์สุนัขไทยหลังอานมาก นอกจากนี้ยังมีความแข็งแรง และอดทนต่อสภาพภูมิอากาศได้ดี  และสุนัขไทยหลังอาน ยังเป็นสุนัขที่มีสัญชาตญาณของความเป็นนักฆ่าสูง ที่สำคัญซื่อสัตย์และรักผู้เลี้ยงมาก

 

การดูแลสุนัขไทยหลังอาน

สุนัขไทยหลังอานควรมีกรงนอนถือเป็นการฝึกวินัยไปในตัว ผู้เลี้ยงสามารถให้อาหารสุนัขไทยหลังอานตามปกติ แต่ควรสลับกับอาหารเม็ดส่วนน้ำจะต้องเปลี่ยนทุกวัน และสุนัขไทยหลังอานควรอาบน้ำ 2 ครั้งต่อเดือนไม่ควรอาบน้ำบ่อยเกินไปเพราะจะทำให้ผิวแห้ง และระวังเรื่องโรคผิวหนัง แจแพ้ยุงหรือเห็บหมัดที่จะเป็นพาหะนำโรคมาได้

 

ลักษณะนิสัยสุนัขไทยหลังอาน

สุนัขไทยหลังอานมีลักษณะพิเศษเฉพาะคือมีขนเป็นเส้นย้อนกลับที่เส้นกลางหลัง ในขณะที่สุนัขสายพันธุ์อื่นๆในกลุ่มเดียวกันไม่มี ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยมาจากสุนัขในกลุ่มพวกหมาป่า สุนัขไทยหลังอานมีนิสัยของการเป็นนักล่าชัดเจน มีความระแวดระวังสิ่งแปลกปลอมเป็นอย่างดี มีความสามารถในการกระโดดฉลาด มีท่วงท่าที่สง่า และเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์ รักเจ้าของ และความจงรักภักดี

 

หากอยากจะเลี้ยงสุนัขไทยหลังอานต้องเป็นผู้ที่ให้ความรักและความเอาใจใส่ได้ดีมีเวลาดูแล โดยเฉพาะเรื่องการให้สุนัขไทยหลังอานมีการออกกำลังกายอย่างพาออกไปวิ่งเล่นและควรหมั่นตรวจดูสุขภาพของสุนัขไทยหลังอานด้วย