ประวัติของเรา

 

catswmpไทยหบังอานเชียงรายจ้าปกเพจ๓
ไทยหลังอาน มนต์เสนห์แห่งประวัติศาสตร์ ฉลาดแสนรู้ ซื่อสัตย์ภักดี เป็นมิตรจิตใจดี มี 4 สี สีแดง สีสวาด สีกลีบบัว และ สีดำ

ผู้กองเบิร์ดศรีราชาแม่สายเชียงรายพันธ์ศักดิ์

IMG_8525

ไทยหลังอานเล็บดำลิ้นดำหลังอานหางดาบโค้งสวย

ณ เชียงราย เหนือสุด แดนสยาม ก่อตั้งฟาร์ม สุนัขไทย หลังอานไว้

In Chiang Rai Province, the highest of Northern Siam, aThai RidgebackDog House was found since 2000.

ตั้งแต่ 2543 ผู้กองเบิร์ด ได้ตั้งใจ พัฒนาสุนัขไทย ให้คงไว้ พันธุ์หลังอาน

Captain Birdhas intended to develop Thai dog breeds to retain Thai Ridgeback Dog.

สายตราดแท้ กายสวยเลิศ ประเสริฐศรี เราคัดสายเลือดดี มีคุณภาพ ไว้สืบสาน

For Genuine ‘Sai-Trat’ with its beautiful and stunning body, we selected this good and quality breed to interbreed onwards.

ไม่มีโรค เพราะพิถีพิถัน คัดมานาน ให้สวยงาม โครงสร้างสง่า น่าชื่นชม

They all have no disease because we carefully selected them for a long time to get dogs with beautiful, elegant and admirable bodies.

ขอขอบคุณ เพื่อนพี่น้อง ด้วยดวงจิต ดั่งญาติมิตร ช่วยอุดหนุน ร่วมสุขสม

Thank all friends and everybody sincerely, like a message from relatives, for supporting us to continue our happiness and ideology.

ไทยหลังอาน สายตราดแท้ ชวนนิยม สุขอารมณ์ ความน่ารัก สุนัขไทย

Thai Ridgeback Dog, Genuine Sai-Trat, is a popular Thai dog breed that can fulfill your happiness and pleasantness.

สุนัขไทยหลังอาน ดอทคอม เป็นเหมือนบ้าน สุขสราญ ร่มเย็น เป็นสุขสันต์

สุนัขไทยหลังอาน.com is like a home that provides you happiness, bliss andpleasantly peace.

คุณพรทิพย์ พัฒนาสุนัขไทย อยู่ทุกวัน อาหารนั้น ที่ให้ ใช้เกรดดี

Mrs. Porntip has been developing Thai Ridgeback Dog every day. The food we feed our dogs are really premiumgrade.

เราคัดสรร สายเลือดดี ขนเงาสวย แต่ละตัว ช่างรวย มีราศี

We selected dogs by considering good blood and glossy fur.
Each dog looks elegant with great appearances.

รับประกัน ด้วยเกียรติ ที่เรามี ตลอดสิบปี ขอบคุณท่าน ที่มั่นใจ

We guarantee with our honor throughout ten years. We would like to thank you for trusting us.

ขอบพระคุณ ไมตรี จิตเมตตา ที่รักษา ร่วมอนุรักษ์ หลังอานไว้

Thank you for friendship and kindness that mutually preserve and retain Thai Ridgeback Dog with us.

ชาวยุโรป ชาวต่างแดน ที่แสนไกล ขอบพระคุณ ที่มั่นใจ อุดหนุนมา

Also, we would like to thank all European customers who came from faraway countries and thank for trusting and trading with us.

ครู  unnamed (2)22
ภาพคุณป้าสมคิด วัชรัมพร / พรทิพย์ วาด

 ภาพวาดคุณป้าสมคิด วัชรัมพร   

พรทิพย์ ปริมิตร วาด

 

สุนัขไทยหลังอาน ขายสุนัขไทยหลังอาน   ลูกสุนัขไทยหลังอาน ครู  unnamed (3)www33

ไทยหลังอานจังหวัดตราดจันทบุรี
ไทยหลังอานจังหวัดตราดจันทบุรี

 

 

ประวัติฟาร์ม

 (ภาษาฝรั่งเศษ )

Le « chien thaïlandais à crête dorsale » est le chien national de la Thaïlande. Plusieurs inscriptions historiques attestent que les chiens thaïlandais à crête dorsale furent élevés et développés pour la beauté et l’intelligence sur un période de quelques siècles par les classes supérieures et l’aristocratie foncière.

Actuellement, l’élevage de races étrangères de chiens est populaire parmi les thaïs : il y a beaucoup moins de thaïs qui élèvent des chiens thaïlandais à crête dorsale. Pendant ce temps, l’élevage de chiens thaïlandais à crête dorsale est devenu plus populaire en Russie, en Allemagne et en Espagne.

En 2000, le capitaine de police PhansakKantisorn constata que l’élevage de chiens en Thaïlande n’était pas encore conforme aux normes comme prévu : par exemple, la saillie n’était pas encore systématisée, les éleveurs connaissaient encore trop peu de la nutrition, le système semblait encore ouvert, sans aucun contrôle sur la maladie, etc. Alors capitaine de police Phansak établit une ferme d’élevage de chiens au district de Mae Sai en province de Chiang Rai, Thaïlande afin d’augmenter le nombre de chiens thaïlandais à crête dorsale et les élever beaux, forts, sains et intelligents par un processus intelligent d’élevage et de gestion du régime alimentaire conformément aux normes internationales.

De nos jours, la ferme est acceptée par les étrangers comme par les thaïs. On peut dire qu’elle possède un style individuel de produire des chiens thaïlandais à crête dorsale de grande qualité conformément aux normes internationales – le seul endroit en Thaïlande.

 

 

ประวัติฟาร์ม 

 (ภาษารัสเซีย )
Тайский риджбек — это национальная порода собак вТаиланде. Различные исторические источники указывают, что в течении сотен летТайский риджбек воспитывался и рос среди людей высоких социальных классов иаристократов при дворе, что сделало его очень красивым и умным.

В наши дни среди тайцев популярно заводить иностранныепороды собак и тех кто решает завести риджбека значительно меньше. И наоборотпопулярность к этой породе вернулась в России, Испании и Германии.

В 2000 году Капитан полиции Пансак Пантасон заметил,что разведение этих собак в Таиланде еще не соответствует тем стандартам какимдолжно. Например, контроль над породой не систематизирован, заводчики еще необладают достаточными знаниями о рационе, система воспитания не настроена,заболевания не контролируется и т.д. Капитан Пансак основал питомник тайскогориджбека в городе Мэсаи, в провинции Чианграй чтобы увеличить популяцию этойпороды собак. В этом месте, соответствующем принятым стандартам, разводяткрасивых, сильных, здоровых и очень умных представителей этой породы за которыми хорошо ухаживают и внимательноследят за их рационом.

В наши дни питомник получили признание как среди тайцев так и иностранцев.Питомник имеет свой особый стиль уходакоторый присущ только ему и соответствует международным стандартам. Здесь,разводят риджбеков, с одними из лучших в Таиланде, показателями качествапороды.

 

 

 

ประวัติฟาร์ม 

  (ภาษาอังกฤษ)

Thai Ridgeback Dog”(TRD) is the national dog of Thailand. There are so many historical inscriptionswhich recorded that Thai Ridgeback dogs were raised and developed to be beautiful and wise by upper classes and nobilities in palaces for such a long period of hundreds of years.

Currently, Thai people admire to raise international-breed dogs. Meanwhile, the number of Thai people who raise Thai Ridgeback dogs are decreasing dramatically, while Russian, Spanish, and German people admire to raise Thai Ridgeback dogs increasingly.

In A.D. 2000, Police Captain PansakKanthasornhad an opinion that the dog farmingin Thailand was still not standardizedadequately, for example, matching studs and brood bitches that was still not systemic, breeders were lack of nutritional knowledge, farming was still open system without disease control and etc.Therefore, Police Captain PansakKanthasornhad established Thailand Ridgeback Dog Farm that is now located in Mae Sai District, Chiang Rai Province, Thailand,in order to increase population of Thai Ridgeback dogs and develop them to be beautiful, heathy with no disease, and wise, by arranging good farming, breeding, foods and place with appliedinternational standards.

This farm is currently being accepted by both Thai and foreign people. It is considered as the farm which has unique breeding styles with applied international standards and can generate high-quality Thai Ridgeback dogsin Thailand.

 

 

A Message fromtheHeart,PorntipParimit, the owner of website

www.สุนัขไทยหลังอาน.com

The word ‘Thai Ridgeback’(or Thai Lang-An) refers to a dog breed that originated in Trat Province, Thailand. Currently, Thai Ridgebackis well-known worldwide about its beauty, magnificence, wisdom, and friendliness for hundred years. We have 400-year notebook that records about ‘Si Dang’, ‘Si Sawat’, ‘Si Kleeb-Bua’ and ‘Si Dum’ who were wise, smart and could protect their owners excellently. They liked to catch animals to give totheir masters. They were more loyal than other dog breeds. At present, we still preserve the original features of them completely.

 

Our dog house is located in Mae Sai District, Chiang Rai Province, Thailand. The owner is Mrs. PorntipParimit and Police Captain PunsakKantasorn (the son of Mrs. Porntip). They started breeding Thai Ridgeback dogs since 2000.

 

The location of the dog house is clean and nearby rice fields so that it is no any air pollution from vehicles and industrial factories.

 

Herding dogs: we herd dogs naturally in every process. We feed dogs following local method anddo not feed them withdry food. Mostly, nativepeople will cook their own foods to eat in their families and wewill cook foods for our dogs simultaneously. We ensure that the quality of foods we do are better than dry food and can convey love to dogs much more.

 

Training dogs: In every day, we will train dogsto be able to respond to basic commands, such as stand close, sit, crouch, wait, etc. Then, we will massage dogsto relax them. These activities will help dogs and herdsmenhappy together.

 

Breedingdogs: We will allow dogs to choose their lovers by themselves and enjoy each other naturally. When they are ready, they will breed naturally by themselves with no force or artificial insemination.

 

Number of dogsat the dog house: There are only nine dogs that are all good-looking. We carefully selected the bestdogs we can and retain them for being breeders in particular.

 

Our way of life is a way of conservator who wishes to maintain Thai dog breeds for next generation. We are not merchants. We just do it for good lives, peace and simplicity to get slow lives andpride in ourselves. Most of all, we believe that we do not have to be rich if we are happy enough.

 

We share puppies by sending them from our dog house to customers’ housesdirectly. We have never given puppies to middlemen or any market due to they tend not to take care of puppies well. We will let puppiesbe in our dog house all the time to let thembe closely with their mothers. Motherdogs will be able to take good care of their puppies. All puppies have a high immunity because theyget milk from their mother dogs fully until weaned naturally. We guarantee to refund you or change puppy immediatelyif the puppy has a health problem within fifteen days of receiving the puppy. However, we have never found puppies with health problems for ten years.

 

Welcome everyone to visit our dog house!

With love and respect,

PorntipParimit, Call:+668-7176-3192 / LINE ID: porntip9119

 

 

สารจากใจ    พรทิพย์ ปริมิตร  เจ้าของ www.สุนัขไทยหลังอาน.com

คำว่า  ไทยหลังอาน  หมายถึง สุนัขที่มีต้นกำเนิดที่จังหวัดตราด  ประเทศไทย   ปัจจุบัน  ไทยหลังอาน  เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  ในเรื่อง  ความสวยงาม   โดดเด่นสะดุดตา   มีปัญญาฉลาดล้ำ  นิสัยเป็นมิตร  และ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหลายร้อยปี   มีสมุดโบราณ  อายุ 400 ปี  บันทึกว่า  มีสีแดง  สีสวาด  สีกลีบบัว  สีดำ   มีปัญญาฉลาดล้ำ  อารักขายอดเยี่ยม  ชอบจับสัตว์มาให้นายของมัน  ซื่อสัตย์ภักดียิ่งกว่าสุนัขพันธุ์อื่น   ปัจจุบันเรายังคงลักษณะเก่าดั้งเดิมไว้ครบถ้วน   

บ้านของเรา ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ประเทศไทย  เจ้าของคือ คุณพรทิพย์ ปริมิตร และ ร้อยตำรวจเอกพันธ์ศักดิ์  ขันทะสอน (ลูกชายของคุณพรทิพย์)   เริ่มเลี้ยงสุนัขไทยหลังอานมาตั้งแต่ พ.ศ.2543

สถานที่เลี้ยง   ใช้สถานที่สะอาด  ติดกับทุ่งนาข้าว   ปลอดมลพิษจากรถยนต์  โรงงานอุตสาหกรรม    

การเลี้ยงสุนัข    เราเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติในทุกขั้นตอน   เราให้อาหารสุนัขตามแบบท้องถิ่น  ไม่ใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูป    โดยส่วนมาก  คนท้องถิ่นจะปรุงอาหารทานเองในครอบครัวอยู่แล้ว  และเราก็ปรุงอาหารให้สุนัขของเรา ไปพร้อมๆกันด้วย   เรามั่นใจว่า   คุณภาพอาหารที่เราทำเอง  ดีกว่าอาหารเม็ดสำเร็จรูป    และสื่อสารความรักให้สุนัขได้มากกว่า  

การฝึกสุนัข   ในทุกๆวัน จะฝึกให้สุนัขรับคำสั่งพื้นฐาน  เช่น  ชิด นั่ง  หมอบ  คอย  เป็นต้น    จากนั้น  นวดตัวสุนัขให้เขาเกิดอารมณ์ผ่อนคลาย  กิจกรรมเหล่านี้ทำให้สุนัขและคนเลี้ยงมีความสุขไปพร้อมๆกัน  

การผสมพันธุ์สุนัข   ก็จะปล่อยให้สุนัขรักและชอบกันเองตามธรรมชาติ  เมื่อเขาพร้อม  เขาก็จะผสมกันเองตามธรรมชาติ  ไม่มีการบังคับหรือผสมเทียม 

จำนวนสุนัขที่บ้าน  มีสุนัขโตเพียง 9 ตัว  ทุกตัวเป็นตัวที่สวยมาก  เราคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุด   และเก็บไว้สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์โดยเฉพาะ

วิถีชีวิตของเรา   คือ วิถีผู้อนุรักษ์   ปรารถนาให้สุนัขประจำชาติไทย  ได้สืบสานต่อไปยังคนรุ่นใหม่   เราไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้า       เราทำเพื่อมีชีวิตที่ดี     สงบ  เรียบง่าย มีเวลาที่ช้ากว่า   มีความภูมิใจในตัวเอง   ที่สำคัญ   เราเชื่อว่าเราไม่ต้องรวยก็มีความสุขได้ถ้าเราพอเพียง    

เราแบ่งปันลูกสุนัข    โดยส่งสุนัขจากบ้านเราไปยังบ้านลูกค้า แบบ  บ้าน  ต่อ  บ้าน  เราไม่เคยมอบลูกสุนัขให้กับพ่อค้าคนกลางหรือตลาดนัดเพราะเขามักจะดูแลลูกสุนัขไม่ดีเท่าที่ควร        เราจะให้ลูกสุนัขอยู่ที่บ้านของเราตลอดเวลา  เพื่อทำให้ลูกสุนัขได้อยู่กับแม่สุนัข     แม่สุนัขย่อมดูแลลูกๆได้ดีที่สุด   ลูกสุนัขทุกตัวมีภูมิคุ้มกันโรคสูง  เพราะได้รับน้ำนมจากแม่สุนัขเต็มที่จนถึงวันหย่านมตามธรรมชาติ    เรากล้ารับประกัน  คืนเงินหรือเปลี่ยนลูกสุนัขทันที  กรณีพบปัญหาสุขภาพลูกสุนัข  ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับลูกสุนัข    และ  ที่ผ่านมากว่าสิบปีไม่เคยพบลูกสุนัขมีปัญหาสุขภาพเลย

ยินดีต้อนรับทุกท่านมาเยี่ยมชมบ้านของเรา

ด้วยความรักและนับถือ

พรทิพย์ ปริมิตร  โทร   0871763192   LINE ID  :  porntip9119

 

С уважением Порнтип Примит,

Говорят, что собаки этой породы (риджбек) впервые были выведены в Таиланде в провинции Трат. В настоящее они известны во всем мире из-за своей красоты, ума и сообразительности. Эти собаки отличались исключительным дружелюбием за всю историю существования породы.

Есть записи в книги, которой более 400 лет, о том, что собаки этой породы представлены преимущественно следующими окрасами: бурый, чалый, лиловый и черный.

Если будущему хозяину нужен преданный, честный, дружелюбный в отношении людей и других животных питомец, то сложно найти более подходящую кандидатуру.

Наш центр находится в округе Ме Сай, провинции Чиенг Рай. Питомником владеют кхун Порнтип Примит и капитан полиции кхун Пансак Чантасон (сын кхуна Порнтип).

Они обучают собак этой породы с 2000 года.

Центр находится на свежем воздухе, рядом с рисовыми полями, далеко от мест с загрязненным заводами воздухом.

Собак кормят натуральными продуктам по расписанию. Питомцев не кормят тем, что обычно дают домашним собакам.

Владельцы питомника готовят специальную пищу. И вы можете убедиться в этом сами, что эта еда полезнее любых кормов, они одаривают своих питомцев заботой и лаской.

Ежедневно тренируют собак основным командам, таким как: сидеть, лежать и т.д. После обучения животные отдыхают и служащие питомника делают им массаж для расслабления. Такие мероприятия делают всех нас счастливыми.

Такие условия проживания максимально приближены к их природным инстинктивным условиям и благоприятны для размножения. Без искусственного и насильственного осеменения.

Собачий помет работники питомника закапывают под деревья, рассаженные вокруг территории.

В этом центре живет 9 красивейших собак. Это самые лучшие представители и Порнтип с сыном сохраняют чистоту породы.

«Это наш образ жизни. Жизнь по тайским традициям. Забота о следующих поколениях.

Мы не занимаемся продажами. Мы занимаемся тем, что приносит радость, умиротворенность и размеренную жизнь. Мы гордимся тем, что делаем и уверены, что не обязательно быть богатыми если уже по настоящему счастливы” – говорит владелец питомника.

“Мы даем щенков только своим знакомым. Никогда не даем перекупщикам и не продаем на рынках, потому что новые хозяева никогда не будут заботиться о щенках должным образом.

Первое время щенки проводят все время с матерью, потому что она заботится о них наилучшим образом. У щенков крепкий иммунитет потому что они кормятся молоком матери до тех пор, пока не отвыкнут.

После этого мы обязательно отдаем щенка новому владельцу.

У нас никогда, за последние 10 лет, не было проблем со здоровьем 15 дневных щенков, которых отдали новым владельцам” – делится Порнтип.

Добро пожаловать в наш питомник.

С любовью и уважением,

Порнтип Примит тел. 0871763192   LINE ID:  porntip9119

 

 

 

 

ไทยหลังอาน
ไทยหลังอาน
unnamed2222
ไทยหลังอาน

 

ไทยหลังอาน
ไทยหลังอาน

>>คลิ๊กชมแฟนเพจเฟสบุคไทยหลังอาน <<

คุณพรทิพย์  โทร     0871763192

Line ID:  porntip9119

อีเมล  germany9119@gmail.com

>>คลิ๊ก  แผนที่ฟาร์ม  โดยกูเกิ้ล (อ.แม่สาย จ.เชียงราย)<<

>>คลิ๊ก อินบ๊อกข้อความเฟสบุค   <<

สาระน่ารู้

สุนัขถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มาที่สุดประเภทหนึ่ง สังเกตได้จากหากคุณนั้นไปเที่ยวที่ไหนหรือไปเยี่ยมบ้านใครก็ตามมักจะเจอเจ้าของบ้านที่ต่างเลี้ยงสุนัขไว้ทั้งสิ้น โดยสุนัขที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประเภทหนึ่งคือสุนัขไทยหลังอาน ดังนั้นหากคุณต้องการเลี้ยงสุนัขไทยหลังอานแล้ว ลองมาศึกษานิสัยของสุนัขไทยหลังอานกันดูนะครับว่าตรงกับความชอบของคุณหรือไม่

 

1.นิสัยขี้อ้อน

สุนัขไทยหลังอาน มีนิสัยที่เรียกว่าทำให้คุณนั้นต้องประทับใจมากๆคือ มีความขี้อ้อนต่อเจ้าของมากๆ เช่นการมาคลอเคลีย การมานั่งตัก และมองหน้าเจ้าของอีกทั้งยังขี้หวงไปในตัวเสียด้วย เรียกว่าใครนั้นจะมาแตะเนื้อต้องัวเจ้าของไม่ได้เลย

 

2.ชอบกินเยอะ

สำหรับนิสัยอีกเรื่องหนึ่งคือชอบกินเยอะ ในที่นี้หมายถึงเป็นสุนัขที่กินเก่งเอาเรื่องทีเดียว แต่ถ้าหากไปเจออาหารที่ไม่ชอบ ก็พาลไม่กินเอาดื้อๆเลยครับ

 

3.รักความสะอาด

อย่าคิดว่าเจ้าสุนัขไทยหลังอาน จะเป็นสัตว์ที่สกปรกนะครับ แท้จริงแล้วเป็นสัตว์ที่รักสะอาดมาก แม้ในยามที่ฝนตก ก็มักจะไม่ไปเล่นที่ไหนอย่างไรเลย เพราะอาจเป็นที่เขาไม่ชอบในเรื่องของน้ำที่ดูเฉอะแฉะก็เป็นได้

 

4.ความสามารถด้านการกระโดด

สุนัขไทยหลังอาน ถือว่ามีความสามารถพิเศษกว่าสุนัขหลายๆพันธุ์นั่นคือความสามารถในการกระโดด ซึ่งสามารถกระโดข้ามกำแพงบ้านเตี้ยๆได้เลย รวมถึงสามารถปีนป่ายตามกำแพงได้เก่งมากๆ แม้ว่าจะเป็นกำแพงสูงก็ตาม

 

เห็นนิสัยของเจ้าสุนัขไทยหลังอาน อย่างนี้แล้ว เป็นอย่างไรบ้างครับ ถูกจริตหรือนิสัยของใครหลายๆคนมากน้อยแค่ไหนบ้าง ลองเลี้ยงดูแล้วคุณจะรักเจ้าสุนัขไทยหลังอานมากขึ้นแน่นอน

ลูกสุนัขไทยหลังอานเกรดสวยสายตราด โทร.0871763192  Line ID:porntip9119   ,   ขายลูกสุนัขไทยหลังอานกรุงเทพ  ,  ลูกสุนัขไทยหลังอานเชียงใหม่ ,  จำหน่ายสุนัขไทยหลังอาน ,  ไทยหลังอานราคาถูก   , ไทยหลังอานนิสัย  ,    หมาไทยหลังอานแท้  ,   หมาหลังอานแท้สายเลือดดี    ,แนะนำที่ขายสุนัขไทย ,แนะนำฟาร์มสุนัขไทย ,หลังอานลิ้นดำ,หลังอานเล็บดำ,หลังอานหางดาบ,หลังอานหูตั้ง,ดามหูสุนัขไทยหลังอาน,หลังอานฟันชิดฟันห่าง,จัดฟันสุนัขไทยหลังอาน,สุนัขไทยหลังอานขนกำมะหยี่,ไทยหลังอานสีกลีบบัว,หลังอานสีดำ,สุนัขตั้งครรภ์,สุนัขไทยหลังอานแจกฟรี,แจกหมาฟรี,สุนัขไทยหลังอานหาบ้าน,สุนัขไทยหลังอานจันทบุรี,สุนัขไทยหลังอานตราด,สุนัขไทยหลังอานสายเอกลักษณ์,สุนัขไทยหลังอานสีแดงเม็ดมะขาม,หลังอานสีแดงปากมอม,สีแดงหน้าดำ,กำจัดเห็บสุนัข,ดูแลสุนัขขนกำมะหยี่,ผิวสุนัขแพ้ยุง,ผิวหนังแพ้ยุง,ยาแก้อักเสบสุนัข,สุนัขป่วย,ดูแลสุนัขไทยหลังอาน,สุนัขไทยหลังอานดุ,สุนัขไทยกัด,ถูกสุนัขไทยหลังอานกัด,ลูกสุนัขไทยหลังอานย้ายบ้าน,กักขังสุนัข,ลงโทษสุนัข,สุนัขไทยหลังอานเฝ้าบ้าน,เฝ้าสวน,สุนัขไทยหลังอานจับงู,สุนัขต่อสู้กับงู,สุนัขลิ้นดำแก้พิษงู,สุนัขสวย,สุนัขไทยหลังอานเกรดประกวด,สุนัขไทยหลังอานสายเลือดแชมป์,ไทยแชมป์,สุนัขไทยหลังอานเชียงราย,สุนัขไทยหลังอานเชียงใหม่,ฟาร์มสุนัขไทยหลังอานกรุงเทพ,ขายลูกสุนัขไทยหลังอานภูเก็ต,ขายสุนัขไทยหลังอานอุดร,ไทยหลังอาน  ภาคอิสาน,ไทยหลังอาน  ภาคอิใต้,ไทยหลังอาน  ภาคอิเหนือ,ไทยหลังอาน  ภาคอิตะวันออก,สุนัขไทยหลังอานเกาะกูด,ไทยหลังอาน  ป้าสมคิด  วัชรัมพร,ไทยหลังอาน    คอกเผดิมชัยฟาร์ม,สมคิด  เผดิมชัย, สุนัขไทยหลังอาน  สีสวาด,ไทยหลังอาน  สีแดงเข้ม,ไทยหลังอาน  สีกลีบบัว,ไทยหลังอาน   สีโกโก้,ไทยหลังอาน  ลิ้นด่าง,สุนัขไทยหลังอานเห่า,อาหารสุนัขไทยหลังอาน  ,ยาสุนัขไทยหลังอาน  ,วุคซีนสุนัขไทยหลังอาน  ,อายุสุนัขไทยหลังอาน  ,ส่งมอบสุนัขทางเครื่องบิน,ส่งสุนัขไทยหลังอาน  ไปอิสาน,ส่งสุนัขกรุงเทพ,มุมขาสุนัขไทยหลังอาน  ,เส้นหลังสุนัขไทยหลังอาน  ,ขาหลังสุนัขไทยหลังอาน  ,การโพสต์ท่าสุนัขไทยหลังอาน   ,ไทยหลังอาน  อานเข็ม , ไทยหลังอาน  อานธรรมดา , ไทยหลังอาน  ขนที่ย้อนกลับ ,ไทยหลังอาน  อานแผ่น,  ไทยหลังอาน  อานม้า, ไทยหลังอาน  อานเทพนม, ไทยหลังอาน  อานพรม,  อานธนูไทยหลังอาน  ,อานลูกศรไทยหลังอาน  ,อานพิณไทยหลังอาน  ,ไทยหลังอาน   อานใบโพธิ์, ไทยหลังอาน   อานไวโอลิน, ไทยหลังอาน   อานโบว์ลิ่ง , ไทยหลังอาน   อานหูกระต่าย , ไทยหลังอาน   ฟันขบแบบกรรไกร ,ไทยหลังอาน   ฟันขบแบบเรียบเสมอกัน,ไทยหลังอาน   กะโหลก, ไทยหลังอาน   อุปนิสัย ,  ไทยหลังอาน   จังหวัดจันทบุรี, ไทยหลังอาน   จังหวัดตราด,  ไทยหลังอาน   สุนัขตัวมันใหญ่ มันสูง 2 ศอก,  ไทยหลังอาน   TH.CH.  , ไทยหลังอาน   Int.TH. ,อนุรักษ์,   ไทยหลังอาน  พัฒนา ,การประกวด ไทยหลังอาน  , สมาคมพัฒนา  ไทยหลังอาน   ,  ไทยหลังอาน   Champion, ไทยหลังอาน   สุนัขนำเข้า , ไทยหลังอาน   แชมเปี้ยน,   ไทยหลังอาน   พ่อพันธุ์, ไทยหลังอาน   แม่พันธุ์, ไทยหลังอาน   BEST  IN  SHOW, ไทยหลังอาน   INTERNATIONAL   CHAMPION, ไทยหลังอาน   พันธุ์พื้นเมือง, ไทยหลังอาน   อานที่สมดุล,   ไทยหลังอาน  การสบของฟัน , ไทยหลังอาน   อัณฑะ , มุมขาหลัง, ,สุนัขไทยหลังอานสายตราด,สุนัขจตุจักร,กรุงเทพฟาร์มสุนัขไทยหลังอาน  ,ขายสุนัขกรุงเทพ,หมาไทยหลังอานกรุงเทพ, เชียงใหม่สุนัขไทย ไทยหลังอาน  ,สุนัขไทยหลังอานภูเก็ต ,สุนัขไทยหลังอานเชียงใหม่,sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,พรทิพย์เชียงรายฟาร์ม ไทยหลังอาน  , ไทยหลังอาน   สายเอกลักษณ์,แนะนำสุนัขไทยหลังอาน ,ใบเพ็ดดีกรี ไทยหลังอาน   ,ส่งสุนัข,ซื้อหมา,ขายหมา,หมาไทย,หมาไทยหลังอาน,หมาไทยตราด,หมาหลังอานสวย,นิสัยหมาหลังอาน ,วัคซีนสุนัขไทยหลังอาน   ,ไทยหลังอาน   แนะนำฟาร์มสุนัข ,ไทยหลังอาน   ราคาหมาหลังอาน,  ราคาถูก, สุนัขไทยหลังอาน  ,    หลังอานป้าสมคิด, ป้าสมคิดวัชรัมพรฟาร์ม  ,  ทำคอกสุนัขไทยหลังอาน   ,  ทำฟาร์มสุนัขไทยหลังอาน ,  หลังอานพรทิพย์ ,พรทิพย์ไทยหลังอาน,  เลี้ยงสุนัขไทยหลังอาน  เชียงราย,เชียงรายเลี้ยงไทยหลังอาน,ภาคเหนือหมาไทยหลังอาน,ไทยหลังอานเลี้ยงที่ภาคเหนือ,แม่สายไทยหลังอาน  ,พรทิพย์  หลังอานแม่สาย,  ขายสุนัขไทยหลังอาน สีสวาด,ขายสุนัขไทยหลังอานสีแดงเม็ดมะขาม,สีแดงเม็ดมะขามคืออะไร  ,หลังอานสีกลีบบัว  คือ ,ไทยหลังอาน  ขนสั้น,ไทยหลังอาน   ขนกำมะหยี่,หมาไทย อานโบว์ลิ่ง,หมาไทย  อานใบโพธิ์,หมาไทย  อานเทพพนม,หมาไทย  อานเข็ม,หมาไทย  อานพิณ,หมาไทย  มุมขาสุนัข,หมาไทย  เส้นหลัง,หมาไทย  ลิ้นดำ,หมาไทย  เล็บดำ,หมาไทย ตาดำ,หมาไทย  ฟันสุนัข,หมาไทย ขวัญที่อาน,หมาไทย สุนัขเฝ้าบ้าน,หมาไทย  สุนัขขนาดกลาง,หมาไทย  ฝึกสุนัข,ไทยหลังอานที่ตราด,ไทยหลังอานที่จันทบุรี,ไทยหลังอานไทยแชมป์,ประกวดสุนัขไทยหลังอาน,หาซื้อสุนัขไทยหลังอาน,เชียงใหม่ขายสุนัขไทยหลังอาน,อำเภอเมืองเชียงรายขายสุนัข,สุนัขไทยหลังอานสายเลือดแชมป์,ไทยหลังอานพ่อพันธุ์,ไทยหลังอานแม่พันธุ์,ไทยหลังอาน   เลี้ยงเล่น,ไทยหลังอาน  เฝ้าสวน,ไทยหลังอาน  สุนัขฉลาด, ไทยหลังอาน  กรุงเทพมหานคร ,ไทยหลังอาน  กระบี่ ,ไทยหลังอาน  กาญจนบุรี ,ไทยหลังอาน  กาฬสินธุ์ ,ไทยหลังอาน  กำแพงเพชร ,ไทยหลังอาน  ขอนแก่น ,ไทยหลังอาน  จันทบุรี ,ไทยหลังอาน  ฉะเชิงเทรา ,ไทยหลังอาน  ชลบุรี , ไทยหลังอาน  ชัยนาท  ,ไทยหลังอาน  ชัยภูมิ ,ไทยหลังอาน  ชุมพร  ,ไทยหลังอาน  เชียงราย  ,ไทยหลังอาน  เชียงใหม่ ,ไทยหลังอาน  ตรัง ,ไทยหลังอาน  ตราด  ,ไทยหลังอาน  ตาก  ,ไทยหลังอาน  นครนายก , ไทยหลังอาน  นครปฐม  ,ไทยหลังอาน  นครพนม  ,ไทยหลังอาน  นครราชสีมา , ไทยหลังอาน  นครศรีธรรมราช , ไทยหลังอาน  นครสวรรค์ , ไทยหลังอาน  นนทบุรี , ไทยหลังอาน  นราธิวาส , ไทยหลังอาน  น่าน ,ไทยหลังอาน  บึงกาฬ  ,ไทยหลังอาน  บุรีรัมย์ , ไทยหลังอาน  ปทุมธานี , ไทยหลังอาน  ประจวบคีรีขันธ์ , ไทยหลังอาน  ปราจีนบุรี , ไทยหลังอาน  ปัตตานี ,ไทยหลังอาน  พระนครศรีอยุธยา , ไทยหลังอาน  พังงา , ไทยหลังอาน  พัทลุง , ไทยหลังอาน  พิจิตร , ไทยหลังอาน  พิษณุโลก , ไทยหลังอาน  เพชรบุรี , ไทยหลังอาน  เพชรบูรณ์ , ไทยหลังอาน  แพร่ , ไทยหลังอาน  พะเยา , ไทยหลังอาน  ภูเก็ต ,ไทยหลังอาน  มหาสารคาม , ไทยหลังอาน  มุกดาหาร , ไทยหลังอาน  แม่ฮ่องสอน ,ไทยหลังอาน  ยะลา , ไทยหลังอาน  ยโสธร , ไทยหลังอาน  ร้อยเอ็ด , ไทยหลังอาน  ระนอง , ไทยหลังอาน  ระยอง ,ไทยหลังอาน  ราชบุรี , ไทยหลังอาน  ลพบุรี , ไทยหลังอาน  ลำปาง , ไทยหลังอาน  ลำพูน , ไทยหลังอาน  เลย , ไทยหลังอาน  ศรีสะเกษ ,ไทยหลังอาน  สกลนคร , ไทยหลังอาน  สงขลา ,ไทยหลังอาน  สตูล , ไทยหลังอาน  สมุทรปราการ , ไทยหลังอาน  สมุทรสงคราม ,ไทยหลังอาน  สมุทรสาคร , ไทยหลังอาน  สระแก้ว , ไทยหลังอาน  สระบุรี , ไทยหลังอาน  สิงห์บุรี  ,ไทยหลังอาน  สุโขทัย  ,ไทยหลังอาน  สุพรรณบุรี  ,ไทยหลังอาน  สุราษฎร์ธานี  ,ไทยหลังอาน  สุรินทร์  ,ไทยหลังอาน  หนองคาย  ,ไทยหลังอาน  หนองบัวลำภู , ไทยหลังอาน  อ่างทอง ,ไทยหลังอาน  ไทยหลังอาน  อุดรธานี ,ไทยหลังอาน  อุทัยธานี , ไทยหลังอาน  อุตรดิตถ์ , ไทยหลังอาน  อุบลราชธานี ,ไทยหลังอาน  อำนาจเจริญ,ไทยหลังอาน   เลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรดี,ไทยหลังอาน  อยากเลี้ยงสุนัข,ไทยหลังอาน  ชอบสุนัข,ไทยหลังอาน  คนรักหมา,ไทยหลังอาน  นิสัยสุนัขแต่ละพันธุ์,ไทยหลังอาน  อยากได้ลูกสุนัข,ไทยหลังอาน  สุนัขยอดนิยม,ไทยหลังอาน  สุนัขเฝ้าบ้านเก่ง,