ประวัติความเป็นมา

สุนัขไทยหลังอาน

ประวัติ : เป็นสุนัขที่มีต้นกำเนิดในประเทศไทย และ เป็นสุนัขประจำชาติไทย   มีสมุดข่อยโบราณ สมัยกรุงศรีอยุธยา อายุประมาณ 400 ปี บันทึกว่า “สุนัขตัวมันใหญ่ มันสูง 2 ศอกเศษ มันมีสีต่างๆ ไม่ซ้ำกัน มันมีขนหลังกลับ มันภักดีกับผู้เลี้ยงมัน มันชอบติดตามผู้เลี้ยงไปในป่า มันได้สัตว์ มันจะนำมาให้เจ้าของ ถ้าผู้ใดมีไว้จะได้รับความภักดีจากมัน ”

ลักษณะ :  เป็นสุนัขขนาดกลาง  สง่างาม  เคลื่อนไหวเร็ว   มีขนเป็นรูปอานที่หลัง   ฉลาด จงรักภักดี  นิสัยเป็นมิตรต่อผู้คน  เฝ้าบ้านเรือน  อารักขาทรัพย์สิน  จับสัตว์เลื้อยคลานได้ดีเยี่ยม   ปัจจุบัน  ไทยหลังอาน  หรือ  thairidgeback  ได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก  ไทยหลังอาน มี 4 สี ได้แก่ สีแดง สีสวาด สีกลีบบัว สีดำ  มีขน 2 ชนิด ได้แก่ ขนสั้น และขนกำมะหยี่ ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้สวยงามขึ้นตามยุคสมัย   เช่น  หลวงปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ (ผู้พิพากษา)   พัฒนาขนสุนัขไทยหลังอาน จากเดิมที่ขนสั้น   ให้เป็นขนกำมะหยี่เงางาม เป็นต้น  นอกจากนี้  คนโบราณ เชื่อกันว่า ไทยหลังอาน  จักเสริมศิริมงคล เพิ่มบารมีแก่ผู้เลี้ยง อีกด้วย

ศูนย์อนุรักษ์ไทยหลังอาน  เชียงราย  ลูกสุนัขไทยหลังอานทุกตัวมีใบเพ็ดดีกรีจากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขประเทศไทย รับวัคซีนครบถ้วน รับประกันทุกโรค 15 วันนับแต่รับมอบ ส่งฟรีทั่วไทย ทั้งทางเครื่องบินและรถยนต์ ส่งออกยุโรป ญี่ปุ่น จีน และ ประเทศเพื่อนบ้าน

สนใจลูกสุนัขไทยหลังอาน ติดต่อ บ้านอนุรักษ์สุนัขไทยหลังอานเชียงราย
โทร. 087  176  3192   ไลน์ ไอดี @fev9496j

สารจากใจ    พรทิพย์ ปริมิตร  เจ้าของ www.สุนัขไทยหลังอาน.com

บ้านอนุรักษ์ไทยหลังอาน   อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

A Message fromtheHeart,PorntipParimit, the owner of website

คำว่า  ไทยหลังอาน  หมายถึง สุนัขที่มีต้นกำเนิดที่จังหวัดตราด  ประเทศไทย   ปัจจุบัน  ไทยหลังอาน  เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  ในเรื่อง  ความสวยงาม   โดดเด่นสะดุดตา   มีปัญญาฉลาดล้ำ  นิสัยเป็นมิตร  และ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหลายร้อยปี   มีสมุดโบราณ  อายุ 400 ปี  บันทึกว่า  มีสีแดง  สีสวาด  สีกลีบบัว  สีดำ   มีปัญญาฉลาดล้ำ  อารักขายอดเยี่ยม  ชอบจับสัตว์มาให้นายของมัน  ซื่อสัตย์ภักดียิ่งกว่าสุนัขพันธุ์อื่น   ปัจจุบันเรายังคงลักษณะเก่าดั้งเดิมไว้ครบถ้วน

The word ‘Thai Ridgeback’(or Thai Lang-An) refers to a dog breed that originated in Trat Province, Thailand. Currently, Thai Ridgebackis well-known worldwide about its beauty, magnificence, wisdom, and friendliness for hundred years. We have 400-year notebook that records about ‘Si Dang’, ‘Si Sawat’, ‘Si Kleeb-Bua’ and ‘Si Dum’ who were wise, smart and could protect their owners excellently. They liked to catch animals to give totheir masters. They were more loyal than other dog breeds. At present, we still preserve the original features of them completely.

С уважением Порнтип Примит,
Говорят, что собаки этой породы (риджбек) впервые быливыведены в Таиланде в провинции Трат. В настоящее они известны во всем миреиз-за своей красоты, ума и сообразительности. Эти собаки отличалисьисключительным дружелюбием за всю историю существования породы.
Есть записи в книги, которой более 400 лет, о том, чтособаки этой породы представлены преимущественно следующими окрасами: бурый,чалый, лиловый и черный.
Если будущему хозяину нужен преданный, честный,дружелюбный в отношении людей и других животных питомец, то сложно найти болееподходящую кандидатуру.

หลวงปริพนธ์ พจนพิสุจธิ์ และ คุณป้าสมคิด วัชรัมพร ผู้พัฒนาสุนัขไทยหลังอาน

บ้านของเรา ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ประเทศไทย  เจ้าของคือ คุณพรทิพย์ ปริมิตร และ พันตำรวจตรี กฤษณ์ ชลิตวรกุล(ลูกชายของคุณพรทิพย์)   เริ่มเลี้ยงสุนัขไทยหลังอานมาตั้งแต่ พ.ศ.2543

สถานที่เลี้ยง   ใช้สถานที่สะอาด  ติดกับทุ่งนาข้าว   ปลอดมลพิษจากรถยนต์  โรงงานอุตสาหกรรม

Our dog house is located in Mae Sai District, Chiang Rai Province, Thailand. The owner is Mrs. PorntipParimit and Police Captain Krit Chalitworakul (the son of Mrs. Porntip). They started breeding Thai Ridgeback dogs since 2000.

The location of the dog house is clean and nearby rice fields so that it is no any air pollution from vehicles and industrial factories. 

Наш центр находится в округе Ме Сай, провинции Чиенг Рай.Питомником владеют кхун Порнтип Примит и капитан полиции кхун Пансак Чантасон(сын кхуна Порнтип).
Они обучают собак этой породы с 2000 года.
Центр находится на свежем воздухе, рядом с рисовымиполями, далеко от мест с загрязненным заводами воздухом.

การเลี้ยงสุนัข    เราเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติในทุกขั้นตอน   เราให้อาหารสุนัขตามแบบท้องถิ่น  ไม่ใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูป    โดยส่วนมาก  คนท้องถิ่นจะปรุงอาหารทานเองในครอบครัวอยู่แล้ว  และเราก็ปรุงอาหารให้สุนัขของเรา ไปพร้อมๆกันด้วย   เรามั่นใจว่า   คุณภาพอาหารที่เราทำเอง  ดีกว่าอาหารเม็ดสำเร็จรูป    และสื่อสารความรักให้สุนัขได้มากกว่า

Herding dogs: we herd dogs naturally in every process. We feed dogs following local method anddo not feed them withdry food. Mostly, nativepeople will cook their own foods to eat in their families and wewill cook foods for our dogs simultaneously. We ensure that the quality of foods we do are better than dry food and can convey love to dogs much more.

Собак кормят натуральными продуктам по расписанию.Питомцев не кормят тем, что обычно дают домашним собакам.
Владельцы питомника готовят специальную пищу. И вы можетеубедиться в этом сами, что эта еда полезнее любых кормов, они одаривают своихпитомцев заботой и лаской.

การฝึกสุนัข   ในทุกๆวัน จะฝึกให้สุนัขรับคำสั่งพื้นฐาน  เช่น  ชิด นั่ง  หมอบ  คอย  เป็นต้น    จากนั้น  นวดตัวสุนัขให้เขาเกิดอารมณ์ผ่อนคลาย  กิจกรรมเหล่านี้ทำให้สุนัขและคนเลี้ยงมีความสุขไปพร้อมๆกัน

Training dogs: In every day, we will train dogsto be able to respond to basic commands, such as stand close, sit, crouch, wait, etc. Then, we will massage dogsto relax them. These activities will help dogs and herdsmenhappy together.

Ежедневно тренируют собак основным командам, таким как:сидеть, лежать и т.д. После обучения животные отдыхают и служащие питомникаделают им массаж для расслабления. Такие мероприятия делают всех нассчастливыми.

การผสมพันธุ์สุนัข   ก็จะปล่อยให้สุนัขรักและชอบกันเองตามธรรมชาติ  เมื่อเขาพร้อม  เขาก็จะผสมกันเองตามธรรมชาติ  ไม่มีการบังคับหรือผสมเทียม

Breedingdogs: We will allow dogs to choose their lovers by themselves and enjoy each other naturally. When they are ready, they will breed naturally by themselves with no force or artificial insemination.

Такие условия проживания максимально приближены к ихприродным инстинктивным условиям и благоприятны для размножения. Безискусственного и насильственного осеменения.

จำนวนสุนัขที่บ้าน  มีสุนัขโตเพียง 9 ตัว  ทุกตัวเป็นตัวที่สวยมาก  เราคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุด   และเก็บไว้สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์โดยเฉพาะ

Number of dogsat the dog house: There are only nine dogs that are all good-looking. We carefully selected the bestdogs we can and retain them for being breeders in particular.

Собачий помет работники питомника закапывают под деревья,рассаженные вокруг территории.
В этом центре живет 9 красивейших собак. Это самые лучшиепредставители и Порнтип с сыном сохраняют чистоту породы.

วิถีชีวิตของเรา   คือ วิถีผู้อนุรักษ์   ปรารถนาให้สุนัขประจำชาติไทย  ได้สืบสานต่อไปยังคนรุ่นใหม่   เราไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้า       เราทำเพื่อมีชีวิตที่ดี     สงบ  เรียบง่าย มีเวลาที่ช้ากว่า   มีความภูมิใจในตัวเอง   ที่สำคัญ   เราเชื่อว่าเราไม่ต้องรวยก็มีความสุขได้ถ้าเราพอเพียง

Our way of life is a way of conservator who wishes to maintain Thai dog breeds for next generation. We are not merchants. We just do it for good lives, peace and simplicity to get slow lives andpride in ourselves. Most of all, we believe that we do not have to be rich if we are happy enough.

«Это наш образ жизни. Жизнь по тайским традициям. Заботао следующих поколениях.
Мы не занимаемся продажами. Мы занимаемся тем, чтоприносит радость, умиротворенность и размеренную жизнь. Мы гордимся тем, чтоделаем и уверены, что не обязательно быть богатыми если уже по настоящемусчастливы” – говорит владелец питомника.

เราแบ่งปันลูกสุนัข    โดยส่งสุนัขจากบ้านเราไปยังบ้านลูกค้า แบบ  บ้าน  ต่อ  บ้าน  เราไม่เคยมอบลูกสุนัขให้กับพ่อค้าคนกลางหรือตลาดนัดเพราะเขามักจะดูแลลูกสุนัขไม่ดีเท่าที่ควร        เราจะให้ลูกสุนัขอยู่ที่บ้านของเราตลอดเวลา  เพื่อทำให้ลูกสุนัขได้อยู่กับแม่สุนัข     แม่สุนัขย่อมดูแลลูกๆได้ดีที่สุด   ลูกสุนัขทุกตัวมีภูมิคุ้มกันโรคสูง  เพราะได้รับน้ำนมจากแม่สุนัขเต็มที่จนถึงวันหย่านมตามธรรมชาติ    เรากล้ารับประกัน  คืนเงินหรือเปลี่ยนลูกสุนัขทันที  กรณีพบปัญหาสุขภาพลูกสุนัข  ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับลูกสุนัข    และ  ที่ผ่านมากว่าสิบปีไม่เคยพบลูกสุนัขมีปัญหาสุขภาพเลย

ยินดีต้อนรับทุกท่านมาเยี่ยมชมบ้านของเรา

ด้วยความรักและนับถือ

พรทิพย์ ปริมิตร  โทร   0871763192   LINE ID  :  porntip9119

We share puppies by sending them from our dog house to customers’ housesdirectly. We have never given puppies to middlemen or any market due to they tend not to take care of puppies well. We will let puppiesbe in our dog house all the time to let thembe closely with their mothers. Motherdogs will be able to take good care of their puppies. All puppies have a high immunity because theyget milk from their mother dogs fully until weaned naturally. We guarantee to refund you or change puppy immediatelyif the puppy has a health problem within fifteen days of receiving the puppy. However, we have never found puppies with health problems for ten years.

Welcome everyone to visit our dog house!

With love and respect,

PorntipParimit, Call:+668-7176-3192 / LINE ID: porntip9119

“Мы даем щенков только своим знакомым. Никогда недаем перекупщикам и не продаем на рынках, потому что новые хозяева никогда небудут заботиться о щенках должным образом.
Первое время щенки проводят все время с матерью, потомучто она заботится о них наилучшим образом. У щенков крепкий иммунитет потомучто они кормятся молоком матери до тех пор, пока не отвыкнут.
После этого мы обязательно отдаем щенка новому владельцу.
У нас никогда, за последние 10 лет, не было проблем создоровьем 15 дневных щенков, которых отдали новым владельцам” – делитсяПорнтип.
Добро пожаловать в наш питомник.
С любовью и уважением,
Порнтип Примит тел. 0871763192 LINE ID: porntip9119

***ณ เชียงราย  เหนือสุด แดนสยาม  ก่อตั้งฟาร์ม สุนัขไทย หลังอานไว้

ตั้งแต่ 2543  ผู้กองเบิร์ด ได้ตั้งใจ  พัฒนาสุนัขไทย   ให้คงไว้  พันธุ์หลังอาน

***In Chiang Rai Province, the highest of Northern Siam, aThai RidgebackDog House was found since 2000. Captain Birdhas intended todevelop Thai dog breeds to retain Thai Ridgeback Dog.

***สายตราดแท้  กายสวยเลิศ ประเสริฐศรี  เราคัดสายเลือดดี  มีคุณภาพ ไว้สืบสาน

ไม่มีโรค  เพราะพิถีพิถัน   คัดมานาน  ให้สวยงาม  โครงสร้างสง่า น่าชื่นชม

***For Genuine ‘Sai-Trat’ with its beautiful and stunning body, we selected this good and quality breed to interbreed onwards.  They all have no disease because we carefully selected them for a long time to get dogswith beautiful, elegant and admirable bodies.

***ขอขอบคุณ เพื่อนพี่น้อง  ด้วยดวงจิต  ดั่งญาติมิตร ช่วยอุดหนุน ร่วมสุขสม

ไทยหลังอาน  สายตราดแท้  ชวนนิยม  สุขอารมณ์ ความน่ารัก สุนัขไทย

*** Thank all friends and everybody sincerely, like a message from relatives, for supporting us to continue our happiness and ideology.  Thai Ridgeback Dog, GenuineSai-Trat, is a popular Thai dog breed that can fulfill your happiness and pleasantness.

***สุนัขไทยหลังอาน ดอทคอม    เป็นเหมือนบ้าน      สุขสราญ ร่มเย็น เป็นสุขสันต์

คุณพรทิพย์  พัฒนาสุนัขไทย   อยู่ทุกวัน       อาหารนั้น ที่ให้ ใช้เกรดดี

*** สุนัขไทยหลังอาน.com is like a home that provides you happiness, bliss andpleasantly peace.  Mrs. Porntip has been developing Thai Ridgeback Dog every day. The food we feed our dogs are really premiumgrade.

***เราคัดสรร   สายเลือดดี   ขนเงาสวย       แต่ละตัว ช่างรวย  มีราศี

รับประกัน ด้วยเกียรติ  ที่เรามี         ตลอดสิบปี ขอบคุณท่าน ที่มั่นใจ

*** We selected dogs by consideringgood bloodand glossy fur. Each dog looks elegant with great appearances.  We guarantee with our honor throughout ten years. We would like to thank you for trusting us.

***ขอบพระคุณ ไมตรี จิตเมตตา          ที่รักษา  ร่วมอนุรักษ์  หลังอานไว้

ชาวยุโรป ชาวต่างแดน ที่แสนไกล    ขอบพระคุณ ที่มั่นใจ  อุดหนุนมา

*** Thank you for friendship and kindness that mutually preserve and retain Thai Ridgeback Dog with us.  Also, we would like to thank all European customers who came from faraway countries and thank for trusting and trading with us.