0871763192 ฟาร์มคุณภาพ เลี้ยงเองคัดเอง บีเกิล ปอม ชิวาวา ชิสุ ไซบีเรียน บูลด๊อก ประกันสุขภาพ15วัน

0871763192 ฟาร์มคุณภาพ เลี้ยงเองคัดเอง

บีเกิล ปอม ชิวาวา ชิสุ ไซบีเรียน บูลด๊อก ประกันสุขภาพ15วัน 

แนะนำตัวค่ะ

 เราเป็น “บ้านอนุรักษ์สุนัขไทยหลังอาน    สายตราด  สายเอกลักษณ์ ”  

อยู่ที่ อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย (โทร  0871763192 )  

เริ่มต้นขึ้นจาก”หลงใหล” ในเสน่ห์ของสุนัขไทยหลังอาน  ของ ร้อยตำรวจเอกพันธ์ศักดิ์ ขันทะสอน  (Police Captain PansakKanthasornhad) 

จึงได้ก่อตั้งฟาร์มเมื่อ ปี “พ.ศ. 2543″ 

มุ่งมั่นที่จะ “อนุรักษ์” สุนัขไทยหลังอาน  ให้คงความมีเสน่ห์  และมนต์ขลัง  ได้แก่ “หลังอาน  สายตราดดั้งเดิม  เอกลักษณ์ครบ  สีแดงเข้มเม็ดมะขาม   สีสวาด   สีกลีบบัว  กะโหลกใหญ่  ลำตัวหนา  ลิ้นดำ เล็บดำ  รูปร่างสั้นกระชับ ขาตรง  จิตประสาทดี   ฉลาด   และสุขภาพดี”

 เราจึงมีการ “วางแผนอนุรักษ์”    อย่างรอบคอบพิถีพิถัน  

โดยในแต่ละปีจะทำการบรีดลูกสุนัขออกมาเพียง “ไม่กี่ชุด” เพราะ “เน้นคุณภาพ”  ของลูกสุนัขเป็นสำคัญ

คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีสายเลือดดี   เอกลักษณ์  “ครบและสวย”  และนำ  “เอกลักษณ์มาเข้าคู่กัน”  จึงทำให้ลูกสุนัขไทยหลังอาน มีความสวยงาม  มีเอกลักษณ์ครบ  มีเสน่ห์ และ  มีมนต์ขลัง

สุนัขไทยหลังอานทุกตัวได้รับการ  เอาใจใส่   ดูแลอาหาร  ใช้สถานที่กว้าง  สะอาด  ทำให้ทุกตัวมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมที่ดี

บ้านของเราได้  “จดทะเบียนฟาร์ม”  อย่างเป็นทางการ

พรทิพย์ฟาร์มสุนัขเชียงราย
พรทิพย์ฟาร์มสุนัขเชียงราย
แผนที่บ้าน
แผนที่บ้าน
พรทิพย์ ปริมิตร  เจ้าของเว็ปไซด์ สุนัขไทยหลังอาน ดอทคอม
พรทิพย์ ปริมิตร เจ้าของเว็ปไซด์ สุนัขไทยหลังอาน ดอทคอม

 

 

 

อาดดีมา ดียง (Adhémar Dion) และนางเทเรส ตองกาย (Thérèse Tanguay) ซึ่งเป็นชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศส ครอบครัวนี้มีความผูกพันกับเสียงดนตรีเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากการที่บิดาและมารดาตั้งชื่อกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรว่า “เซลีน” (ฝรั่งเศส: Celine) ตามบทเพลงชื่อ “เซลีน” อันเป็นผลงานการขับร้องโดย Hugues Aufray นักร้องชาวฝรั่งเศส[22] เมื่อครั้งวัยเยาว์เซลีนร่วมร้องเพลงกับพี่น้องของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรใน Le Vieux Baril บาร์เปียโนอันเป็นกิจการของครอบครัวกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่

qu’un rêve, “มันเป็นเพียงแค่ฝัน”)[20] ไมเคิล พี่ชายของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้ส่งเพลงนี้ให้แก่เรอเน อองเชลีล[24] หลังจากเรอเนได้ฟังเพลงนี้แล้ว จึงตัดสินใจปั้นนักร้องคนใหม่ขึ้น[20] เขาจำนองบ้านของเขาเพื่อเป็นทุนในการออกขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกแรกให้กับเซลีนในชื่อว่า ลาวัวดูบองดีเยอ (ฝรั่งเศส: La voix du bon Dieu) (มีการเล่นคำโดยอาจหมายถึง “เสียงของพระเจ้า” หรือ “วิถีทางแห่งพระเจ้า”) ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งกลายเป็นเพลงอันดับ 1 ในท้องถิ่นในเวลานั้น ดนตรีของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้รับความนิยมมากขึ้น เมื่อกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรเข้าร่วมการประกวดการขับร้องเพลงในเทศกาลการขับร้องสากล จัดโดยบริษัท ยามาฮ่า (อังกฤษ: Yamaha World Song Festival) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้รับรางวัล “ขวัญใจนักดนตรี” จากการลงคะแนนเสียงของคณะ

ประสบความสำเร็จมากขึ้นทั้งในยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย หลังจากเข้าร่วมประกวดร้องเพลงรายการยูโรวิชัน ในปี พ.ศ. 2531 โดยขับร้องเพลง “เนอปาร์เตปาซองมัว” (ฝรั่งเศส: Ne partez pas sans moi, “อย่าไปโดยไม่มีฉัน”)[25] อย่างไรก็ตามกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา เหตุผลส่วนหนึ่งคือ กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส[26] จนกระทั่งเมื่อกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรอายุ 18 ปี กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรเห็นการแสดงของไมเคิล แจ็กสัน กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรบอกกับเรอเนว่ากรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรอยากเป็นนักร้องดั่งไมเคิล แจ็กสัน[27] เรอเนมั่นใจในความสามารถของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร จึงเริ่มเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรสู่ความเป็นสากลมากขึ้น[20] อาทิ เข้ารับการผ่าตัดทางทันตกรรมเพื่อให้กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรดูดีขึ้น

ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้ปรึกษา William Gould แพทย์เฉพาะทางโสตศอนาสิกวิทยา[28][29] เขายื่นคำขาดให้กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรเข้ารับการผ่าตัดเส้นเสียงหรือเลือกที่จะงดใช้เสียงตลอด 3 สัปดาห์[28] เซลีนเลือกอย่างหลังและผ่านการฝึกใช้เสียงกับ William Riley[28][29] ทั้ง Gould และ Riley ให้ความเห็นว่า “กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรไม่รู้วิธีการร้องและกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้ใช้

เพลงภาษาอังกฤษขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกแรกในชื่อว่า ยูนิซัน (อังกฤษ: Unison) ในปี พ.ศ. 2533[24] ร่วมกับ วิทโท ลุปราโน และเดวิด ฟอสเตอร์ โปรดิวเซอร์ชาวแคนาดา[14] ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ได้รับอิทธิพลดนตรีแนวซอฟต์ร็อกจากคริสต์ทศวรรษ 1980 คำวิพากษ์วิจารณ์ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก ยูนิซัน มีมากมาย อาทิ จิม เฟเบอร์จากนิตยสาร เอ็นเตอร์เทนเมนต์วีคลีย์ กล่าวว่าเสียงของเซลีนนั้น “ไม่ได้ตกแต่ง แต่มีรสนิยม”[30] สตีเฟน เออร์เลน จาก ออลมิวสิก กล่าวว่า “นักร้องชาวอเมริกาอันมีความสามารถได้เกิดขึ้นแล้ว”[31] ซิงเกิลจากขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ได้แก่เพลง “(อิฟแดร์วอส) เอนีอากรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรร์เวย์” “เดอะลาสโทไนว์” “ยูนิซัน” และ “แวร์ดัสมายฮาร์ตบีทนาว” อันเป็นเพลงแนวบัลลาดเทมโปซอฟต์ร็อก โดดเด่นด้วยเสียงกีตาร์อิเล็กทริกส์ เพลงนี้เป็นเพลงแรกของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรที่ขึ้นชาร์ตบิลบอร์ดของสหรัฐอเมริกาโดยขึ้นชาร์ตสูงสุดในอันดับที่ 4[21] ขาย

ร้องเพลง “บิวตีแอนด์เดอะบีสต์” คู่กับ พีโบ ไบรซัน อันเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แอนนิเมชัน เรื่อง บิวตีแอนด์เดอะบีสท์ ของวอลท์ดิสนีย์[7] เพลงนี้เป็นแบบอย่างของแนวเพลงที่เซลีนร้องในเวลาต่อมา กล่าวคือ เป็นทำนองสบาย ๆ ในแนวบัลลาดคลาสสิก ซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่ 2 ของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรที่ขึ้นชาร์ตบิลบอร์ด 10 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา เพลงนี้ยังได้รับรางวัลออสการ์ สาขา “เพลงยอดเยี่ยม” (อังกฤษ: Best Song) และรางวัลแกรมมี สาขา “เพลงป๊อปร้องคู่หรือกลุ่มยอดเยี่ยม” (อังกฤษ: Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal)[32] “บิวตีแอนด์เดอะบีสต์” เป็นเพลงหนึ่งในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก เซลีนดิออน ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกที่ใช้ชื่อเดียวกับกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรเอง โดยเป็นหนึ่งในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกที่ประสบความสำเร็จของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร ผลงานเพลงในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้เซลีนได้ร่วมงานกับเดวิด ฟอสเตอร์ และไดแอน วาเรน เพลงอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ได้แก่ “อิฟยูอาสก์มีทู” (อังกฤษ: If You Asked Me To) เพลงของแพตติ เลอเบลล์ (อังกฤษ: Patti LaBelle) จากภาพยนตร์เรื่อง Licence to Kill อันออกฉายในปี พ.ศ. 2532 เพลงนี้ขึ้นชาร์ตบิลบอร์ดสูงสุดในอันดับที่ 4 นอกจากนี้ยังมีเพลง “เลิฟแคนมูฟเมาเทนส์” (อังกฤษ: Love Can Move Mountains) และ “น็อตติงโบรกเคนบัตมายฮาร์ต” (อังกฤษ: Nothing Broken But My Heart) โดยก่อนหน้านี้กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้ออกขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก ดียงชองต์ปลามงดง (ฝรั่งเศส: Dion chante Plamondon) ในปี พ.ศ. 2534 เป็นขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกเพลงภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงเก่านำมาร้องใหม่ โดยมีเพลงใหม่ 4 เพลงคือ “เดโมกีซอน” (ฝรั่งเศส: Des mots qui sonnent) “เชอด็องซ์ดองมาแต็ต” (ฝรั่งเศส: Je danse dans ma tête) “แกลเกิงเกอแชมแกลเกิงเกอแชม” (ฝรั่งเศส: Quelqu’un que j’aime, quelqu’un qui m’aime) และ “ลามูร์เอ็กซีสต์อ็องกอร์” (ฝรั่งเศส: L’amour existe encore) แต่เดิมออกจำหน่ายในแคนาดา และฝรั่งเศส ในช่วงปี พ.ศ. 2534 – 2535 เท่านั้น ต่อมาได้ออกจำหน่ายทั่วโลกในปี พ.ศ. 2537 มียอดขาย 1.5 ล้านชุดทั่วโลก และ

ความสำเร็จในตลาดเพลงภาษาอังกฤษ และมีชื่อเสียงมากขึ้น[26] แต่กระนั้น ขณะที่กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา แฟนเพลงชาวฝรั่งเศสต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรเพิกเฉยต่อพวกเขา[33][32] ต่อมาในงานประกาศรางวัลเฟลิกซ์ เซลีนได้รับรางวัล “ศิลปินอังกฤษแห่งปี” กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรกล่าวปฏิเสธในการรับรางวัลนั้น กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรยืนยันว่ากรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรเป็นศิลปินฝรั่งเศส ไม่ใช่ศิลปินอังกฤษ[34][6] ซึ่งทำให้กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้ฐานแฟนเพลงชาวฝรั่งเศสคืนมา นอกจากความสำเร็จด้านดนตรีแล้ว ในด้านชีวิตส่วนตัว เรอเน ผู้จัดการส่วนตัวของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่

คัลเลอร์ออฟ[เฮอร์]เลิฟ” (สีสันความรัก[ของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร]) ที่ออกมาในชื่อของขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก เดอะคัลเลอร์ออฟมายเลิฟ (อังกฤษ: The Colour of My Love) ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกเพลงภาษาอังกฤษชุดที่ 3 ของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร เซลีนกังวลการวิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร และผู้จัดารส่วนตัว แต่แฟนเพลงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรกลับให้การตอบรับอย่างดี[14] ท้ายที่สุด เรอเนและเซลีนได้จัดพิธีสมรสอย่างยิ่งใหญ่ที่โบสถ์บาซิลิกา เมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก ประเทศ

 ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร ทำให้ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ประกอบด้วยเพลงแนวความรัก และโรแมนติก[36] ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้เป็นขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเท่าที่ผ่านมา ด้วยยอดขายกว่า 6 ล้านชุดในสหรัฐอเมริกา, 2 ล้านชุดในแคนาดา และขึ้นชาร์ตอันดับที่ 1 ในหลายประเทศ นอกจากนี้เพลง “เดอะพาวเวอร์ออฟเลิฟ” (อังกฤษ: The Power of Love) ยังขึ้นชาร์ตอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และออสเตรเลียเป็นเพลงแรก (เดิมเป็นเพลงของเจนนิเฟอร์ รัช ในปี พ.ศ. 2529) เพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรถึงช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990[26] ซิงเกิลถัดมาได้แก่ “เว็นไอฟอลอินเลิฟ” (อังกฤษ: When I Fall in Love) ร้องคู่กับคลิฟ กริฟฟิน และเพลง “มิสเล็ด” (อังกฤษ: Misled) ที่ประสบความสำเร็จในชาร์ตของแคนาดา ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก เดอะคัลเลอร์ออฟมายเลิฟ เป็นขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกแรกของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรที่ได้รับความนิยมในยุโรป โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรในเพลง “ธิงค์ทไวซ์” (อังกฤษ: Think Twice) ซึ่งขึ้นอันดับ 1 ชาร์ตบริติชเป็นเวลากว่า 5 สัปดาห์ติดต่อกัน อยู่ที่อันดับ 1 รวมทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ ซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่ 4 ที่ร้องโดยนักร้องหญิงที่มียอดขายเกิน 1 ล้านชุดในสหราชอาณาจักร[37]

ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรก็ยังออกขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาฝรั่งเศสไปพร้อม ๆ กับขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาอังกฤษด้วย[38] ซึ่งเพลงเหล่านี้ส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จมากกว่าเพลงภาษาอังกฤษของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร[33] อาทิ ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก อาโลแล็งปียา (ฝรั่งเศส: À l’Olympia) โดยบันทึกเสียงระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรที่โรงละครแล็งปียา ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ออกจำหน่ายในปี พ.ศ. 2537 และมีการออกซิงเกิล

 Album) ในสหรัฐอเมริกา ออกจำหน่ายในปี พ.ศ. 2538 เป็นขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาฝรั่งเศสที่ขายดีที่สุดตลอดกาล[38] เพลงในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ส่วนใหญ่เป็นผลงานการประพันธ์ของชอง-ชาก โกลด์แมน เพลงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้คือเพลง “ปูร์เกอตูแมมอองกอร์” (ฝรั่งเศส: Pour que tu m’aimes encore) ขึ้นชาร์ต 1 ใน 10 ของสหราชอาณาจักร (เป็นหนึ่งในเพลงภาษาฝรั่งเศสไม่กี่เพลงที่ประสบความสำเร็จในชาร์ตสหราชอาณาจักร) และเพลง “เชอเซปา” (ฝรั่งเศส: Je sais pas) ขึ้นชาร์ตอันดับ 1 ในชาร์ตของฝรั่งเศส โดยเพลงเหล่านี้ได้นำมาร้องใหม่เป็นภาษาอังกฤษในชื่อว่า “อิฟแธตส์ว็อตอิตเทกส์” อังกฤษ: If That’s What It Takes) ” และ “ไอด็อนท์โนว์” (อังกฤษ: I Don’t Know) ตามลำดับ โดย

กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรเริ่มมีความนุ่มนวล และใช้ทำนองที่เบาลง และแต่ละเพลงก็จะมีช่วงสำคัญคือการร้องเสียงสูงเท่าที่เสียงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรสามารถร้องได้[39] ดนตรีใหม่นี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิจารณ์หลายคน อาทิ แอเรียน เบอร์เกอร์ จากนิตยสาร เอ็นเตอร์เทนเมนท์วีคลีย์ กล่าวว่า “เสียงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรผาดโผน” และเป็น “เพลงบัลลาดที่น่าชื่นชม”[40] เป็นผลให้กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรมักถูกเปรียบเทียบกับศิลปินอื่น ๆ อย่างมารายห์ แครี และวิทนีย์ ฮูสตัน[41] นอกจากนี้ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความน่าเบื่อซ้ำซากในแนวดนตรีของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร เช่นในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก เดอะคัลเลอร์ออฟมายเลิฟ ที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากงานดนตรีของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรก่อนหน้านี้[42][36] แม้ว่าเสียงยกย่อง และการวิพากษ์วิจารณ์จะเบาบางลง เซลีนยังคงได้รับความนิยมในชาร์ตสากลทั่วโลก และในปี พ.ศ. 2539 เซลีนได้รับรางวัลเวิลด์ มิวสิก อวอร์ดส ในสาขา “นักร้องหญิงชาวแคนาดาที่มียอดขายทั่วโลกยอดเยี่ยมแห่งปี” (อังกฤษ: World’s Best-selling Canadian Female Recording Artist of the Year) เป็นครั้งที่ 3 และในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1990 เซลีนได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในนักร้องที่มียอดขายสูงสุดในโลก พร้อมกับนักร้องหญิงอย่าง มารายห์ แครี และวิทนีย์ ฮูสตัน[43]

 

2539-42 ฟอลลิงอินทูยู เล็ตส์ทอล์กอะเบาต์เลิฟ และ ซีลซูฟฟีเซแดมเม[แก้]

ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก ฟอลลิงอินทูยู (อังกฤษ: Falling into You) เป็นขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาอังกฤษลำดับที่ 4 ของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร ออกจำหน่ายในปี พ.ศ. 2539 นับเป็นความสำเร็จของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรในอีกระดับหนึ่ง ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและยังแสดงถึงพัฒนาการทางดนตรีของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรอีกด้วย[35] ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้มีองค์ประกอบหลายส่วน เพื่อให้เข้าถึงแฟนเพลงในกลุ่มที่กว้างขึ้น อาทิ ส่วนของดนตรี มีการใช้วงออเคสตราร่วมบรรเลง, เสียงร้องเพลงแบบแอฟริกัน และเสียงแบบแปลก ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีอย่างไวโอลิน, กีตาร์สเปน, ทรอมโบน และแซ็กโซโฟน บรรเลงเพื่อสร้างดนตรีแบบใหม่[44] เพลงจากขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้มีแนวเพลงหลากหลายแนว อาทิ “ฟอลลิงอินทูยู” (อังกฤษ: Falling into You) และ “ริเวอร์ดีปเมาน์เทนไฮ” (เพลงเดิมของทิน่า เทอร์เนอร์) ที่มีเครื่องดนตรีบรรเลงอย่างโดดเด่น, “อิตส์ออลคัมมิงแบ็กทูมีนาว” (อังกฤษ: It’s All Coming Back to Me Now) (เพลงเดิมของจิม สเตนแมน), และเพลงเดิมของอีริค คาร์แมน อย่าง “ออลบายมายเซลฟ์” (อังกฤษ: All by Myself) ที่ยังคงคงแบบดนตรีซอฟต์ร็อก แต่เพิ่มการผสมผสานในแนวคลาสสิกด้วยเสียงของเปียโน

ไม่ได้แตกต่างจากขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกอื่น ๆ ก่อนหน้านี้มากนัก[45] และสตีเฟน โฮลเดน จากนิตยสาร นิวยอร์กไทมส์ และนาคาลี นีโคลส์ จากนิตยสาร ลอสแอนเจลิสไทมส์ กล่าวว่าเพลงในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้เป็นเหมือนแบบเดิม ๆ[46][47] คำวิพากษ์วิจารณ์อื่น ๆ อาทิ ชัค เอ็ดดี จากนิตยสาร เอ็นเตอร์เทนเม็นท์วีคลีย์, สตีเฟน โทมัส เออร์เลไวน์ จากนิตยสาร เอเอ็มจี และแดเนียล ดัชฮาลส์กล่าวว่าขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ “กระตุ้นความสนใจ”, “เร่าร้อน”, “ทันสมัย”, “สง่างาม” และ “เป็นผลงานประณีตยอดเยี่ยม”[48][44] ฟอลลิงอินทูยู เป็นขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกที่ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุด และประสบความสำเร็จสูงสุดเท่าที่ผ่านมา ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ขึ้นชาร์ตอันดับ 1 ในหลายประเทศและเป็นขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกที่ขายดีที่สุดตลอดกาล[49] นอกจากนี้ ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ยังได้รับรางวัลแกรมมี สาขา “ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกเพลงป๊อปยอดเยี่ยม” (อังกฤษ: Best Pop Album) และรางวัลเกียรติยศสูงสุดของแกรมมี “ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกแห่งปี”[50] กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรก็เป็นที่รู้จักของโลกมากขึ้น เมื่อเซลีนได้รับการทาบทามในการร้องเพลง “เดอะพาวเวอร์ออฟเดอะดรีม” ในงานพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิก 1996 ที่เมืองแอตแลนตา[51] นอกจากนี้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 เซลีน

 Talk About Love) ออกจำหน่ายในปี พ.ศ. 2540[39] บันทึกเสียงที่ลอนดอน, นครนิวยอร์ก, ลอสแอนเจลิส, ซึ่งมีแขกรับเชิญพิเศษมากมายที่มาร่วมร้องในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ อันประกอบด้วย บาร์บรา สตรัยแซนด์ ในเพลง “เทลล์ฮิม” (อังกฤษ: Tell Him), วงบีจีส์ ในเพลง “อิมมอร์ทอลิตี” (อังกฤษ: Immortality), ลูชิอาโน ปาวารอตติ ในเพลง “ไอเฮตยูเด็นไอเลิฟยู” (อังกฤษ: I Hate You Then I Love You)[35][52] นอกจากนี้ยังมีนักดนตรีคนอื่น ๆ ได้ร่วมในผลงานขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกชุดนี้เช่นกัน อาทิ คาโรล์ คิง, เซอร์ จอร์จ มาร์ติน, เจไมกา นักร้องจากไดอาน่าคิงที่เข้ามาสร้างเสียงดนตรีแบบเรกเก้ในเพลง “ทรีตเฮอร์ไลค์อะเลดี” (อังกฤษ: Treat Her Like a Lady) “[53] แม้จะมีศิลปินมากมายร่วมงานในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกชุดนี้ แต่ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้จึงยังคงธีมในเรื่องของ “ความรัก” เหมือนขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกชุดก่อน ๆ โดยเฉพาะความรักแบบพี่น้อง ในเพลง “แวร์อิสเดอะเลิฟ” (อังกฤษ: Where Is the Love) และ “เล็ตส์ทอล์กอะเบาต์เลิฟ” (อังกฤษ: Let’s Talk About Love)[54] ซิงเกิลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้คือเพลง “มายฮาร์ตวิลโกออน” (อังกฤษ: My Heart Will Go On) ผลงานการประพันธ์ของเจมส์ ฮอร์เนอร์ และอำนวยการผลิตโดยเจมส์ และวอลเตอร์อะฟาแนซิฟ[50] เพื่อประกอบภาพยนตร์เรื่อง ไททานิก เพลงนี้ขึ้นชาร์ตอันดับ 1 ทั่วโลก และเป็นหนึ่งในเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก[55] ซิงเกิล “มายฮาร์ตวิลโกออน” และ “ธิงค์ทไวซ์” ทำให้เซลีนเป็นนักร้องหญิงคนเดียวที่สามารถ

 Times) ออกจำหน่ายในปี พ.ศ. 2541 เป็นเพลงเทศกาลคริสต์มาส และขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกเพลงฮิตอย่าง ออลเดอะเวย์… อะดิเคดออฟซอง (อังกฤษ: All the Way… A Decade of Song) ในปี พ.ศ. 2542[58] ในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก ดีสอาร์สเปเชียลไทมส์ เซลีนมีส่วนร่วมในการประพันธ์เพลงในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกมากขึ้น ในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ประกอบไปด้วยดนตรีแนวคลาสสิกโดยมีวงออร์เคสตราร่วมบรรเลงในทุก ๆ เพลง[59] เพลง “แอมยัวร์แองเจิล” (อังกฤษ: I’m your angel) เป็นผลงานจากการร้องคู่กับอาร์. เคลลี ซึ่งเป็นซิงเกิลที่ 4 ในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก ดีสอาร์สเปเชียลไทมส์ และซิงเกิลสุดท้ายของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรที่ขึ้นชาร์ตอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา ในส่วนของขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก ออลเดอะเวย์… อะดิเคดออฟซอง เป็นขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกเพลงฮิตที่นำเพลงเก่ามารวมกับเพลงใหม่ 7 เพลง ซิงเกิลแรกเปิดตัวด้วยเพลง “แดทส์เดอะเวย์อิทอิส” (อังกฤษ: That’s the Way It Is), เพลง “เดอะเฟิร์สไทม์เอเวอร์ไอซอยัวร์เฟซ” ซึ่งเดิมขับร้องโดยโรเบอร์ตา เฟลค และเพลง “ออลเดอะเวย์” ร้องคู่กับแฟรงค์ ซินาทรา[58] ในช่วงท้ายคริสต์ทศวรรษที่ 1990 เซลีนมียอดขายขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกกว่า 100 ล้านชุดทั่วโลก ทำให้กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้รับรางวัลจากอุตสาหกรรมดนตรีมากมาย[9] กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรกลายเป็นหนึ่งในดีว่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเพลงร่วมสมัย ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้รับการเชื้อเชิญเข้าร่วมการแสดงของสถานีโทรทัศน์ดนตรีวีเอชวัน ในรายการพิเศษ ดีว่าส์ไลฟ์ ในปี พ.ศ. 2541 ร่วมกับ อารีธา แฟรงคลิน, กลอเรีย เอสเตฟาน, ชาเนีย ทเวน และ มารายห์ แครี ซึ่งนั่นทำให้กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้รับอิสริยาภรณ์จากบ้านเกิดของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร คือ ราชอิสริยาภรณ์แห่งแคนาดาชั้นจตุรถาภรณ์ (OC) และอิสริยาภรณ์แห่งควิเบกชั้นจตุรถาภรณ์ (OQ)[38] ในปีต่อมากรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้รับตำแหน่งในหอเกียรติยศการออกกากาศแห่งแคนาดา และได้รับเกียรติในทางเดินแห่งเกียรติยศของแคนาดา[60] นอกจากนี้

 จตุจักรได้เปลี่ยนไปอย่างมาก อิทธิพลจากดนตรีแนวซอฟต์ร็อกกลายมาเป็นเพลงในแนวโซล และมีสไตล์เป็นเพลงร่วมสมัยมากขึ้น อย่างไรก็ตามธีมของ “ความรัก” ก็ยังมีให้เห็นในทุก ๆ ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร ซึ่งเป็นสาเหตุให้นักวิจารณ์กล่าวว่าผลงานของกรุงเทพ ปริ

จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทางดนตรีว่าไร้ที่ติ เรือที่จมทำให้ฉันนึกถึงทำนองเพลง [“มายฮาร์ตวิลโกออน”] ที่ไถไปเรื่อย ๆ

“น่าขนลุก” ทั้งแอลลิสสัน สตีวาร์ดจาก เดอะชิกคาโกทรีบูน และเออร์ไวน์จาก ออลมิวสิก[64] แม้ว่ากรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรยังคงได้รับการสรรเสริญจากความสามารถในการร้องเพลงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร (เอลิซา การ์ดเนอร์ จาก แอล.เอ.ไทมส์ เรียกเสียงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรว่า “เทคนิคที่น่าพิศวง”)[15] เสียงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรในช่วงแรก ๆ ทำให้ต้องหยุดฟัง และสตีฟ ดอลลาร์ ได้วิจารณ์ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก ดีส

ไซบีเรียนบูลดอก ออลเดอะเวย์… อะดิเคดออฟซอง ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกล่าสุดของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรในขณะนั้นว่า กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรต้องการพำนักที่ใดที่หนึ่งเป็นการถาวร และเริ่มต้นใช้ชีวิตครอบครัว[66][67] ซึ่งในขณะนั้นเรอเน สามีของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรป่วยเป็นโรคมะเร็งที่คอหอย ทำให้กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรเสียกำลังใจอย่างมาก[68] ในขณะนั้น แม้เซลีนจะพักงานจากวงการดนตรี แต่กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรก็ไม่สามารถหนีความเป็นจุดสนใจในวงการได้ ในปี พ.ศ. 2543 เนชันแนลเอ็นไควเรอร์ ตีพิมพ์เรื่องราวเท็จเกี่ยวกับกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร มีรูปกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรและเรอเน สามีของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรพร้อมพาดหัวว่า “เซลีน – ‘ฉันท้องลูกแฝด!'”[69] เซลีนฟ้องร้องสำนักพิมพ์นิตยสารนี้กว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ[70] บรรณาธิการของ เอ็นไควเรอร์ ได้พิมพ์ข้อความขอโทษ และขอถอนคำพูดในนิตยสารฉบับต่อมา และบริจาคเงินแก่สมาคมผู้ป่วยโรคมะเร็งของอเมริกา (อังกฤษ: American Cancer Society) เพื่อเป็นเกียรติแก่เซลีน และสามีของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร ในปีต่อมาขณะที่สามีของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรรักษาอยู่ เซลีนได้ให้กำเนิดบุตรชายในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2544 ที่ฟลอริดา และให้ชื่อว่าเรอเน-ชาลส์[71][72] ภายหลังเหตุการณ์วินาศกรรม 11 กันยายน พ.ศ. 2544 เซลีนได้กลับสู่วงการดนตรีอีกครั้ง และออกอากาศทางโทรทัศน์ในเพลง “ก็อดเบลสอเมริกา” ในคอนเสิร์ต อเมริกา: อุทิศแก่วีรบุรุษ ชัค เทย์เลอร์จากนิตยสาร บิลบอร์ด ได้กล่าวไว้ว่า “การแสดง…เข้าสู่จิตใจของฉันที่จะเฉลิมฉลองศิลปินของเรา ความสามารถที่ทำให้อารมณ์และจิตวิญญาณหวั่นไหว, ซาบซึ้ง, เต็มไปด้วยความหมาย เติมแต่งด้วยความสง่างาม นี่คือ

สุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้เป็นตัวแทนถึงชีวิตส่วนตัวของเซลีนได้มากที่สุด และแสดงให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของเซลีนอย่างเพลง “อะนิวเดย์แฮสคัม”, “แอมอะไลฟ์” และ “กู๊ดบาย (เดอะแซดเดสเวิร์ด)” เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แสดงถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้นของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรในฐานะเป็น “แม่” ซึ่งกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้กล่าวไว้ว่า “การเป็นแม่ทำให้คุณเติบโตขึ้น”[74] กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรกล่าวว่า “วันใหม่ที่มาถึง (A New Day Has Come) สำหรับเรอเน และฉัน คือลูกของเรา มันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำให้กับลูกของเรา… เพลง [“อะนิวเดย์แฮสคัม”] เป็นตัวแทนถึงความรู้สึกของฉันในตอนนี้ และเป็นตัวแทนของทั้งขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก”[11] ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ประสบความสำเร็จเชิงธุรกิจอย่างสูง แต่กลับได้รับข้อวิพากษ์วิจารณ์มากมาย โดยมีนักวิจารณ์ได้ให้ความเห็นไว้ว่าขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ “ลืมไปได้เลย” และเนื้อเพลงนั้นก็ “ไร้ความมีชีวิตชีวา”[75] ทั้งร็อบ เชฟฟิลด์ จากนิตยสาร โรลลิงสโตน และเคน ทักเกอร์ จากนิตยสาร เอ็นเตอร์เทนเมนท์วีคลีย์ ได้วิจารณ์เกี่ยวกับเพลงของเซลีนไว้ว่าไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยจากการที่กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้พัก และจัดประเภทเพลงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรว่า ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ไม่น่าสนใจ คุณภาพปานกลาง[76][77] ซาล ซินควิ

อก วันฮาร์ต (อังกฤษ: One Heart) ในปี พ.ศ. 2546 อันเป็นตัวแทนของความรู้สึกปิติในชีวิตของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร[79] ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้เพลงส่วนใหญ่ประกอบด้วยเพลงเต้น เปลี่ยนแนวจากการร้องเสียงสูง ๆ สู่แนวเพลงบัลลาดที่น่าตื่นเต้นซึ่งกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้ผสมผสานมันด้วยตัวเอง ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง และสามารถบอกเป็นนัยได้ถึงความไม่สามารถที่จะเอาชนะกำแพงของความคิดใหม่ ๆ ของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร คำพูดอย่าง “คิดแล้วว่าเป็นแบบนี้” และ “พื้น ๆ ธรรมดา” สามารถพบได้ในบทวิจารณ์ทั่วไป[80][81] ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้เปิดตัวด้วยซิงเกิล “ไอโดรฟออลไนต์” เพลงเดิมของรอย ออร์บิสัน เป็นเพลงธีมแคมเปญของไครส์เลอร์ (อังกฤษ: Chrysler)[82] ซึ่งเป็นเพลงที่ผสมผสานแนวแดนซ์-ป๊อป, ร็อกแอนด์โรลล์เข้าด้วยกัน ทำให้หวนนึกถึงผลงานเพลงของแชร์ ช่วงคริสต์ทศววรษ 1980 อย่างไรก็ตามเพลงนี้ได้ยกเลิกจากแคมเปญดังกล่าวไป ขณะที่เซลีนพยายามที่จะทำให้ผู้สนับสนุนพอใจ[83] กลางคริสต์ทศววรษ 2000 แนวดนตรีของเซลีนเปลี่ยนไปสู่ลักษณะความเป็นแม่ซึ่งพบได้ในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก มิราเคิล ในปี พ.ศ. 2547 มิราเคิล เป็นโครงการที่รวมรวมสื่อภาพ และเสียงผสมผสานกัน โดยได้ช่างภาพชื่อดังอย่างแอน เกดเดสมาร่วมงาน ในธีมที่จะผสานทารก และแม่ ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ซึมซาบแนวเพลงกล่อมเด็กอย่าง lullabies และเพลงแนวรัก, แรงบันดาลใจ โดยนำเพลง 2 เพลงที่เคยได้รับความนิยมมาร้องใหม่ เพลง “ว็อตอะวันเดอร์ฟูลเวิลด์” (อังกฤษ: What a Wonderful World) เพลงเดิมของหลุยส์ อาร์มสตรอง และเพลง “บิวตีฟูลบอย” ของจอห์น เลนนอน ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก มิราเคิล ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์จากชาร์ลส์ เทย์เลอร์ จากนิตยสาร บิลบอร์ด ซึ่งกล่าวไว้ว่าซิงเกิล “บิวตี้ฟูลบอย” เป็น “อัญมณีที่ไม่เคยนึกถึง” และเรียกเซลีนว่า “ศิลปินอมตะ และมีความสามารถรอบตัว”,[84] ชัค อาร์โนลด์ จากนิตยสาร พีเพิล กล่าวว่าขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบู

 จตุจักรกลับมาสู่วงการดนตรีอีกครั้ง ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้แสดงถึงว่าเซลีนพยายามที่จะแสดงภาพลักษณ์ความเป็น “ดีว่า” ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้มีผู้ร่วมงานมากมาย อาทิ ชอง-ชาก โกลด์แมน, ชีลดา อาร์เซล, เอริก บองซี และชาก เวอเนอรูโซ ซึ่งกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรเคยร่วมงานมาแล้วในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาฝรั่งเศสที่เคยได้รับความนิยมของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร ซีลซูฟฟีเซแดมเม และเดอ ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้เป็นขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกแห่งความกดดันโดยตัวของเซลีนเอง ภาพปกขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกแสดงถึงความผ่อนคลาย และเรียบง่ายของเซลีน ซึ่งตรงกันข้ามกับภาพปกที่ผ่านมาของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร ขายหมาซื้อแมว

แมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก เดอะคอลเลคเตอส์ซีรีส์ ชุดที่ 1 (อังกฤษ: The Collector’s Series, Volume One) ออกจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2543 และขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก วันฮาร์ต ออกจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2546 ด้วยเสน่ห์ของเซลีนในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกหลัง ๆ ได้ลดลง เนื่องจากธีมที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น เพลงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้รับการเปิดในวิทยุน้อยลง และความนิยมในเพลงแนวบัลลาดอย่างเซลีน, มารายห์ และวิทนีย์น้อยลง ปัจจุบันแนวเพลงฮิปฮอป, เทมโป ได้รับความนิยมมากขึ้น[88] อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2547 เซลีนมียอดจำหน่ายขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรรวมกว่า 175 ล้านชุด และได้รับรางวัลชอปาร์ด

โรงแรมซีซ่าร์พาเลซ ลาสเวกัส เป็นเวลา 3 ปี รวมจำนวนการแสดงกว่า 600 รอบ 5 วันต่อสัปดาห์[90] ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็น “หนึ่งในการตัดสินใจด้านธุรกิจที่ชาญฉลาดในรอบปีโดยศิลปินเพียงคนเดียว”[91] เซลีนได้รับแรงบันดาลการแสดงชุดนี้จากการไปชมการแสดงชุด โอ อันเป็นผลงานการสร้างสรรค์โดยฟรังโก ดรากอน (ฝรั่งเศส: Franco Dragone) ระหว่างการพักจากงานดนตรีของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร การแสดงเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2546 ในโรงละครโคลอสเซียม จำนวน 4, 000 ที่นั่งซึ่งออกแบบเพื่อการแสดงนี้โดยเฉพาะ[90] การแสดงนี้สร้างสรรค์โดยฟรังโก ดรากอน โดยผสมผสานระหว่างการเต้น, ดนตรี และแสงสี ในการแสดงเซลีนร้องเพลงยอดนิยมของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร พร้อมกับขบวนนักเต้นและอุปกรณ์พิเศษมากมาย ไมค์ เวกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรร์ฟอร์ด นักวิจารณ์รู้สึกว่าในตอนแรก เซลีนไม่ผ่อนคลายเท่าที่ควร ในตอนนั้นมันยากที่จะหานักร้อง

ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากรายงานของ โพลสตาร์ เซลีนมียอดจำหน่ายบัตร 322, 000 ใบ ทำรายได้กว่า 43.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นปี พ.ศ. 2548 และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 บัตรเข้าชมขายหมด 315 รอบจาก 384 รอบ[92] นอกจากนี้ในช่วงท้ายปี พ.ศ. 2548 เซลีนทำรายได้มากกว่า 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นชาร์ตบิลบอร์ดการแสดงที่ทำรายได้สูงสุดประจำปี 2005 ในอันดับที่ 6[93] อะนิวเดย์… เป็นคอนเสิร์ตทัวร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันดับที่ 6 ในสหรัฐอเมริกา[94] สืบเนื่องจากความสำเร็จของการแสดง เซลีนได้เซ็นสัญญาขยายระยะเวลาการแสดงถึงท้ายปี พ.ศ. 2550 จนเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550 ได้ประกาศว่าการแสดงรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยบัตรการแสดงช่วงหลังเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ได้ขายหมดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม[95] ในส่วนของสื่อบันทึกการแสดง ได้ออกจำหน่ายในชื่อว่า ไลฟ์อินลาสเวกัส – อะนิวเดย์…

ชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกในปี พ.ศ. 2549 จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 ได้ออกขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาฝรั่งเศสชุดล่าสุดในชื่อว่า แดล (ฝรั่งเศส: D’elles, “พวกหล่อนเหล่านั้น”) ขึ้นชาร์ตขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกแคนาดาอันดับ 1 ด้วยยอดจำหน่ายกว่า 72, 000 ชุดในสัปดาห์แรก นับเป็นขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกอันดับหนึ่งขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกที่ 10 ของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรในยุคซาวด์สแกน และเป็นขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกที่ 8 ที่เปิดตัวในชาร์ตในอันดับที่หนึ่ง ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำขาว 2 แผ่นจากประเทศแคนาดา และมียอดการส่งออกขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกไปยังทั่วโลกกว่าอีก 5 แสนชุดในสัปดาห์แรก[98] แดล ยังขึ้นชาร์ตอันดับที่หนึ่งในฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม พร้อมทั้งเพลง “เอซีลนองแรสเตกวีน (เชอเซอเรแซลเลอ-ลา)” ซิงเกิลแรกจากขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกดังกล่าวเปิดตัวในอันดับที่หนึ่งในชาร์ตซิงเกิลประเทศฝรั่งเศส ในปีเดียวกัน กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรยังได้ออกจำหน่ายขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาอังกฤษชุด เทกกิงแชนเซส ออกจำหน่ายในยุโรปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน อเมริกาเหนือวันที่ 13 พฤศจิกายน[99] และในประเทศไทยวันที่ 15 พฤศจิกายน นับเป็นสตูดิโอขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาอังกฤษแรกของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรภายหลังออขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก วันฮาร์ต ในปี พ.ศ. 2546 ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกดังกล่าวมีการผสมผสานแนวเพลงป๊อป อาร์แอนด์บี และร็อก[100] ซึ่งเป็นผลงานร่วมกับจอห์น แชงค์ส, เบ็น มูดดี (อดีตสมาชิกวงอีวาเนสเซนซ์), คริสเตียน ลันดิน, เพียร์ อสตรอม, ลินดา เพอร์รี, เน-โย่ นอกจากนี้ยังขับร้องเพลง “อะเวิลด์ทูบีลีฟอิน” ร่วมกับยูนะ อิโตะ นักร้องชาวญี่ปุ่น[101][102] เซลีนกล่าวว่า “ฉันคิดว่าขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกนี้เป็นตัวแทนของพัฒนาการทางการร้องเพลงของฉัน… ฉันรู้สึกเข้มแข็งกว่าเดิมและอาจกล้าหาญขึ้นกว่าในอดีต ฉันแค่รู้สึกรักในดนตรีและชีวิตของฉันมากที่สุดในชีวิตของฉัน”[103] นอกจากนี้กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรยังจัดคอนเสิร์ตทัวร์

เนอร์อันเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนายนีโกลา ซาร์โกซี ประธานาธิบดี ณ พระราชวังเอลีเซ (ฝรั่งเศส: Palais de l’Élysée, /ปาเลเดอเลลีเซ/)[2], ในวันที่ 21 สิงหาคม ปีเดียวกันนั้น ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิล

ไปด้วยรางวัลศิลปินแห่งปี, ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกป๊อปแห่งปี (เทกกิงแชนเซส), ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาฝรั่งเศสแห่งปี (แดล), ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกแห่งปี (แดล และ เทกกิงแชนเซส)[106] ในปีต่อมากรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่

โทรทัศน์ประมาณ 490, 000 คน โดยเรียกคอนเสิร์ตดังกล่าวว่า เซลีนซูร์เลแปลน โดยออกจำหน่ายดีวีดีและบลูเรย์คอนเสิร์ตดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 พฤศจกายน พ.ศ. 2551ในแคนาดา และวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ในฝรั่งเศส[110] ปลายเดือนตุลาคมในปีเดียวกันเซลีนได้ออกจำหน่ายขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกรวมเพลงฮิต มายเลิฟ:

ทศวรรษกว่า 17.57 ล้านชุด[112] ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 นิสตยสารฟอร์บส รายงานว่าเซลีนทำรายได้ในช่วงปี พ.ศ. 2551 รวมกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นอับดับที่ 2 รองจาก มาดอนน่า นอกจากนี้กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรยังวางแผนกลับไปแสดง ณ ลาสเวกัสในปี พ.ศ. 2553[113] ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552

กำลังตั้งครรภ์บุตรคนที่สอง[117][118] และยังกล่าวด้วยว่าจะคลอดบุตรในราวเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 อย่างไรก็ดีในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ได้ประกาศว่าการตั้งครรภ์ของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรประสบความล้มเหลว แต่กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรยังคงพยายามในการมีบุตรคนที่สองด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว[119][120] อย่างไรก็ดีภายหลังการทำเด็กหลอดแก้วถึง 6 ครั้ง จึงได้มีการประกาศในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ว่ากรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรตั้งครรภ์บุตรแฝด[121] ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีการประกาศว่าเซลีนและเรอเนคาดว่าจะได้บุตรชายแฝด และคาดว่าจะให้กำเนิดในราวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553[122][123] ต่อมาในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้ประกาศว่าเซลีนเข้าตรวจ ณ ศูนย์การแพทย์เซนต์แมรี ใน หาดเวสต์ปาล์ม รัฐฟลอริดา ว่า[124][125] “เพื่อป้องกันบุตรของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรคลอดก่อนกำหนดซึ่งเป็นมาตรฐานการดูแลทางคลินิกทั่วไปของผู้ที่มีบุตรแฝด”[126] ต่อมาในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เซลีนได้ให้กำเนิดบุตรชาย

อายส์ออฟเดอะเวิลด์ และจะออกฉายในโรงภาพยนตร์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553[128] ภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ประกอบด้วยเบื้องหลังการแสดงทั้งบนเวทีและนอกเวที พร้อมด้วยวิดีโอพิเศษเกี่ยวกับครอบครัวของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรขณะที่ท่องเที่ยวไปกับกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร[128] ออกจำหน่ายโดยโซนีพิกเจอร์สโดยเครือบริษัทย่อยฮอตทิกเก็ต[128]

 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 เดอะลอสแองเจิลลิสไทมส์ ตีพิมพ์รายชื่อผู้ที่มีรายได้สูงสุดประจำปี และเปิดเผยว่าขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกอยู่ในอันดับสูงสุดตลอดกว่าทศวรรษ ด้วยรายได้กว่า 747.9 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ชนะ วงยูทู, เอลวิส เพรสลีย์ และ เดอะบีตเทิลส์ โดยมีองค์ประกอบเป็นปัจจัยทางเพศ, กลุ่มการเมือง, ภูมิศาสตร์ และรายได้ ของผู้แสดงความคิดเห็น[131] นอกจากนี้ นิตยสาร เดอะไฟแนนเชียล ยังเปิดเผยผลสำรวจว่า เซลีนเป็นนักร้องผู้

” ในจังหวัดบ้านเกิดของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรในควิเบก เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.

 

ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 เซลีนจะออกจำหน่ายขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกบันทึกการ

เริ่มต้นในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554[141] กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรกล่าวว่าการแสดงชุดนี้จะรวม “ทุกเพลงของฉันที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีที่ทุกคนอยากได้ยิน” รวมไปถึงเพลงที่คัดสรรจากภาพยนตร์คลาสสิกของฮอลลีวูด[142] เซลีนประกาศว่ากรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรกำลังทำงานในสองขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกใหม่ทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษโดยร่วมกับเอ. อาร์. ราห์แมน ผู้ได้รับรางวัลอะคา

เยือนรายการดังกล่าว[145] และกล่าวถึงการแสดงที่ซีซาร์พาเลซของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรรวมถึงครอบครัวของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร[146] นอกจากนี้กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรยังร่วมแสดงในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 81 ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 6 โดยขับร้องเพลง “สไมล์” ในช่วงรำลึกศิลปินในอดีต[147] ในวันที่ 4 กันยายน เซลีนร่วมในงาน เอ็มดีเอเลเบอร์เทเลธอน 2011 (2011 MDA Labor Telethon) โดยเปิดคลิปที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ในเพลง “โอเพนอาร์มส” จากการแสดงที่ลาสเวกัสของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร[148] ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 OWN Network ได้ปฐมทัศน์สารคดีเกี่ยวกับชีวิตของเซลีนตั้งแต่ก่อนการคลอดบุตรชายแฝดของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรรวมไปถึงขั้นตอนการผลิตการแสดงที่ลาสเวกัสในชื่อ “Celine: 3 Boys and a New Show” หรือ “เซลีน: บุตรชาย 3 คนกับการแสดงชุดใหม่”[149] สารคดีดังกล่าวได้รับการจัดอันดับที่สองของ OWN ในแคนาดา ในเดือนตุลาคม FlightNetwork.com ได้จัดทำผลสำรวจสอบถามผู้ร่วมสัมภาษณ์ 780 คน ว่าผู้มีชื่อเสียงคนใดที่คุณอยากนั่งข้าง ๆ ตอนอยู่บนเครื่องบิน โดยเซลีนได้รับเลือกสูงสุดในร้อยละ 23.7[150] เช่นเดียวกับในเดือนกันยายน เซลีนได้ออกจำหน่ายน้ำหอมลำดับที่ 14 ชื่อ “ซิกเนเจอร์” (Signature)[151] ในวันที่ 15 กันยายน เซลีนปรากฏในคอนเสิร์ต คอนแชร์โต: วันไนต์อินเซ็นทรัลปาร์ค ของอานเดรอา โบเชลลี ณ เซ็นทรัลปาร์ค นิวยอร์ก[152] ในปี พ.ศ. 2555 เซลีนได้แสดงในงานเทศกาลแจ็สแอนด์บลูส์ประจำปี ค.ศ. 2012 ในจาไมกา[153]

 

ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เซลีนเข้าบันทึกเสียงสำหรับขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษชุดใหม่ของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร[154] ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาฝรั่งเศสใช้ชื่อว่า ซ็องซาต็องดร์ ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555[155] ส่วนขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาอังกฤษเลื่อนกำหนดการออกจำหน่ายเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[156] ในชื่อ เลิฟด์มีแบ็กทูไลฟ์ ซึงกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้ร่วมงานกับนักประพันธ์เพลงและโปรดิวเซอร์ที่หลากหลาย และได้บันทึกเสียงร่วมกับเน-โยและสตีวี วันเดอร์[157] โดยออกซิงเกิลแรกเพลง “เลิฟด์มีแบ็กทูไลฟ์” เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556[158] จากความสำเร็จของขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก ซ็องซาต็องดร์ เซลีนจึงได้จัดทัวร์คอนเสิร์ต ซ็องซาต็องดร์ทัวร์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในประเทศเบลเยียมและฝรั่งเศส[159]

, บาร์บรา สตรัยแซนด์ และวงบีจีส์ ซึ่งในภายหลังได้ร่วมงานดนตรีกับกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรด้วย ระหว่างที่กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรเล่นที่บาร์เปียโนของพ่อแม่ร่วมกับพี่น้องของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้ร้องเพลงหลายเพลงของ Ginette Reno และนักร้องชื่อดังชาวควิเบกอีกหลายคน กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรยังชื่นชอบผลงานของ เอดิต เพียฟ, เซอร์เอลตัน จอห์น และลูชิอาโน ปาวารอตติ นักร้องโอเปร่า และนักร้องแนวโซลอีกหลายคนในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960, 1970, 1980 รวมทั้งโรเบอร์ตา เฟลค, เอตตา เจมส์ และแพตตี ลาเบลล์ ซึ่งกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้นำเพลงของนักร้องเหล่านี้มาร้องใหม่ในภายหลัง ทักษะภาษาอังกฤษของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้รับอิทธิพลหลากหลายแนวเพลง ทั้งป๊อป, ร็อก, กอสเปล, อาร์แอนด์บี และโซล เนื้อเพลงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรมุ่งประเด็นในเรื่องของความยากจน, ความอดอยากของโลก, ลักษณะของจิตวิญญาณ ด้วยความรักและโรแมนติก[36][54] ภายหลังที่กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรให้กำเนิบุตรชาย แนวเพลงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้เปลี่ยนไปเน้นความสัมพันธ์ และความรักแบบพี่น้อง เซลีนต้องเผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์มากมาย ที่กล่าวว่าเพลงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรนั้นมักจะเป็นแนวป๊อป และโซล ซึ่งอ่อนไหวมากเกินไป[6][62][63] เคธ แฮร์ริส จากนิตยสาร โรลล์ลิงสโตน ได้กล่าวไว้ว่า “อารมณ์เพลงของเซลีนนั้นมีลวดลาย และความท้าทายมากกว่าความสงบเสงี่ยมเรียบร้อย และสันโดษ… [กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร]ยืนอยู่บนจุกสุดท้ายของโซ่แห่งการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างอาธีรา, วิทนีย์ และมารายห์… เซลีนยืนอยู่บนสัญลักษณ์ของความรู้สึกแนวเพลงป๊อป ยิ่งใหญ่ยิ่งดี มากเกินไปแต่ไม่เคยพอ ยิ่งแบ่งอารมณ์เพลงยิ่งทำให้รู้สึกถึงอารมณ์อันแท้จริง”[164] ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาฝรั่งเศสของเซลีนเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ดนตรีมีแนวโน้มที่ลึกขึ้น และหลากหลายมากกว่าเพลงใน

 นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรมีความสามารถร้องเพลงได้ 5 อ็อกเตฟ[167] ในการนับถอยหลัง “22 เสียงสุดยอดทางดนตรี” โดยนิตยสาร เบล็นเดอร์ และ เอ็มทีวี กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้อันดับที่ 9 (อันดับที่ 6 ในผู้หญิง) และอยู่ในอันดับที่ 4 ในนิตยสาร โคฟ (อังกฤษ: Cove’) ในรายชื่อ “100 ศิลปินป๊อปที่โดดเด่นที่สุด”[16][168][169] ในผลงานแรกของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร นักวิจารณ์หลายคนต้อนรับกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรด้วยการวิจารณ์เสียงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร และยกย่องความเชี่ยวชาญ, ความเข้มของการร้องเพลง ชาร์ลส์ อเล็กซานเดอร์ จากนิตยสาร ไทม์ กล่าวว่า “เสียงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรผ่านไปอย่างราบเรียบอย่างง่ายดาย จากเสียงกระซิบลึก ๆ สู่เสียงสูง เสียงหวาน ๆ ของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรประกอบด้วยพลังและความสง่างาม”[26] แม้ว่าเซลีนมีความก้าวหน้าทางดนตรี แต่การร้องของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรมีความใกล้เคียงกับเพลงร่วมสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทนีย์ ฮูสตัน และมารายห์ แครี[170] และกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของการร้องเพลงที่เกินไป และขาดอารมณ์ร่วม ซึ่งพบได้ในผลงานช่วงแรก ๆ ของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร[65][47] นักวิจารณ์คนหนึ่งได้กล่าวว่าอารมณ์ของกรุงเทพ ปริ

ตัวของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร[33] นอกจากนี้ ขณะที่กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรเติบโตมากับครอบครัวที่พี่น้องเป็นนักดนตรีทั้งหมด แต่กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรไม่เคยได้เรียนวิธีการเล่นเครื่องดนตรีอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรช่วยในการประพันธ์เพลงภาษาฝรั่งเศสในช่วงแรก ๆ ของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร และพยายามที่จะมีส่วนร่วมในงานด้านการผลิต และบันทึกเสียงในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร ในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาอังกฤษขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกแรกของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร ซึ่งกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรบันทึกเสียงในช่วงที่กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรยังไม่แตกฉานทางภาษาอังกฤษมากนัก เป็นผลให้กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรไม่สามารถแสดงความสามารถของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรออกมาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรควรนำความสร้างสรรค์ใส่เข้าไปมากกว่านี้[33] ต่อมากรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรได้ออกขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกภาษาอังกฤษลำดับที่ 2 เซลีนดิออน กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรมีส่วนร่วมในงานการสร้างและบันทึกเสียงมากขึ้น ด้วยความหวังที่จะลบล้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์เดิม ๆ ให้หมดไป กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรกล่าวว่า “ในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกที่ 2 ฉันมีทางเลือกที่จะกลัวอีกครั้ง และไม่มีความสุข 100% หรือว่าเลิกหวาดกลัว และเป็นส่วนหนึ่งของขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก นี่คือขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอกของฉัน”[33] กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรร่วมงานด้านการสร้างและการบันทึกเสียงในขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิล

แม้กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรจะประสบความสำเร็จ แต่ก็ยังคงเป็นประเด็นของสื่อมวลชนในการเขียนเรื่องล้อเลียน และเรื่องตลก กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรมักถูกเลียนแบบในรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ อาทิ MADtv, แซทเทอร์เดย์ไนต์ไลฟ์ และ เซาท์ปาร์ค ในเรื่องของการออกเสียงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร, ความอนุรักษนิยม และการเคลื่อนไหวของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรบนเวที กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรยังถูกเลียนแบบในรายการ รอยัลแคนาเดียนแอร์ฟารส์ และ ดีสอาวร์แฮสทเวนตีทูมินิทส์ อย่างไรก็ตาม เซลีนได้กล่าวว่ากรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรไม่ได้รู้สึกอะไรจากการล้อเลียนดังกล่าว และกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรรู้สึกยินดีที่มีคนเลียนแบบกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักร[74] กรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรเชิญ Ana Gasteyer ผู้เขียนล้อเลียนกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรในเอสเอ็นแอลบนเวทีการแสดงของกรุงเทพ ปริมณฑบล นนทบุรี  ขอนแก่น เชียงใหม่ จตุจักรครั้งหนึ่ง ขายหมาซื้อแมวแนะนำสุนัขบีเกิลปอมชิวาวาไซบีเรียนบูลดอก เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนน้อยครั้งมาก อย่างไรก็ดี ใน พ.ศ. 2548 หลังจากเหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนแคทรินาพัดถล่มสหรัฐอเมริกา เซลีนได้วิจารณ์รัฐบาลแห่งรัฐลุยเซียนาผ่านทางรายการแลร์รีคิงไลฟ์ (อังกฤษ: Larry King Live) ถึงความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุดังกล่าว เซลีนร้องไห้น้ำตานองใบหน้าและกล่าวว่า “เราต้องไปที่นั่นในทันใด เพื่อช่วยผู้คนที่เหลือรอดอยู่ คราวที่ส่งกองรบไปสังหารผู้คนในตะวันออกกลางนั้นกลับทำได้ในไม่กี่วินาที แต่เหตุใดคราวที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการรีบด่วนภายในประเทศกลับทำได้ช้า”[172] ภายหลังเซลีนแถลงว่า “ตอนที่ฉันให้สัมภาษณ์ในรายการแลร์รีคิงไลฟ์ซึ่งเป็นรายการสำคัญขนาดนั้น ฉันรู้สึกตกเป็นเป้าสายตาซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนจะวางตัวลำบากนัก ฉันย่อมมีความคิดความเห็นเป็นธรรมดาอยู่แล้ว แต่ก็เป็นไปตามประสานักร้อง เพราะฉันไม่ใช่นักการเมือง”[173]