ข้อดีของสุนัขไทยหลังอาน

ข้อดีของสุนัขไทยหลังอาน

ข้อดีของสุนัขไทยหลังอาน
ข้อดีของสุนัขไทยหลังอาน
  ขนาดกลาง ขนสั้น  ทนอากาสร้อนแบบไทยได้ดี
กำเนิดเกิดในไทย  ไม่ต้องปรับตัวกับอากาศแบบไทย จึงทนทานต่อโรคทุกชนิด
มีต้นกำเนิดมาจากสุนัขป่าล่าสัตว์  จึงอารักขาบ้านเรือนดีเยี่ยม
ฉลาดมาก  จึงนำมาฝึกสอนให้ รักรู้ ผูกพันกับคนได้ง่าย
ซื่อสัตย์มาก  ชีวิตมีเพียงนายเดียว
สวยงาม  เป็นที่นิยมทั่วโลก