การฝึกสอนสุนัขไทยหลังอาน

การฝึกสอนสุนัขไทยหลังอานให้ชินกับโซ่และสายจูง

โซ่คอที่แนะนำคือสายโซ่คอสแตนเลสไม่ควรใช้โซ่คอหนังเพราะไม่สามารถยืดหยุ่นได้ สายจูงควรเป็นสายหนังเพราะจะไม่เจ็บมือเวลาโดนสุนัขไทยหลังอานดึง

การใช้สายโซ่จะต้องใส่ให้ถูก โดยวงกลมจะต้องอยู่ด้านบนเมื่อดึงจะคลายออกได้เอง

แต่ถ้าใส่วงกลมอยู่ด้านล่างจะไม่สามารถคลายออกทำให้สุนัขไทยหลังอานอึดอัดหรือเกิดอันตรายได้

ในครั้งแรกที่สวมปลอกคอหรือใส่สายจูงให้แก่สุนัขไทยหลังอานเรามักจะได้เห็นปฏิกิริยาที่ขัดขืนและ

ดิ้นรนต่อสู้อยู่สักพักหนึ่งแต่นี้คือธรรมชาติของสุนัขไทยหลังอานดังนั้น ผู้ฝึกสอนต้องมีความอดทนและ

เมื่อสุนัขไทยหลังอานของเราเริ่มคุ้นเคยกับสายจูงแล้วจึงค่อยเริ่มบทเรียนได้โดยให้ผู้ฝึกสอนถือสายจูง

ด้วยมือขวาส่วนมือซ้ายจับประคองไว้โดยให้สุนัขไทยหลังอานอยู่ด้านซ้ายมือจะเห็นว่าสายจูงจะ

พาดผ่านหน้าขาผู้ฝึกสอนและสามารถที่จะใช้มือซ้ายกระตุกที่สายจูงได้เมื่อต้องการให้

สุนัขไทยหลังอานเข้ามาใกล้ผู้ฝึกสอน แต่จงอย่าดึงสายจูง ควรกระตุกเบาๆ สำหรับสุนัขไทยหลังอานบางตัวที่อาจ

ต่อต้านสายจูงโดยบ้างก็อยู่กับที่บ้างก็ขัดขืนให้ผ่อยสายจูงและพูดปลอบ

ใจจนสุนัขไทยหลังอานนั่งลงแล้วจึงค่อยๆจูงเดินระยะ 2-3ก้าวและการกระตุกสายฝึกสอนสั้นๆ

ก็อาจจะช่วยให้สุนัขไทยหลังอาน เรียนรู้ในการที่จะเดินไป กับผู้ฝึกสอนได้ ควรกล่าวชมเชยสุนัขไทยหลังอานเมื่อ

ไม่ขัดขืนหลังจากนั้น ให้เพิ่มระยะทาง การจูงไปเรื่อย ๆ การฝึกสอนเข้าสายจูงรวมทั้งการจูง

เดินอาจกินเวลา 3-4วันเมื่อสุนัขไทยหลังอานชินกับสาย จูงแล้ว ก็สามารถ ทำการฝึกสอนเบื้องต้น

ในเรื่องอื่นได้ต่อไป

การฝึกสอนสุนัขไทยหลังอานให้เดินชิด

 

ให้นำสุนัขไทยหลังอานเข้ามาอยู่ทางซ้ายของผู้ฝึกสอน รวบสายจูงไว้ในมือขวา สายฝึกสอนควรจะต้อง

หย่อนเสมอ สุนัขไทยหลังอานควรอยู่ในท่ายืน ถ้าหากสุนัขไทยหลังอานยังนั่งอยู่ผู้ฝึกสอนจะต้องคอยกระตุกสายจูงเบาๆ และดึงให้ตึงสุนัขไทยหลังอานจะยืนขึ้นเองตบที่ขาข้างซ้ายของตัวเองแล้วพูดคำว่า”ชิด”

เพื่อสอนให้สุนัขไทยหลังอานรู้จักคำว่าชิดในระยะแรกสุนัขไทยหลังอานอาจจะไม่เข้ามายืนเคียงข้างซ้ายของ

ผู้ฝึกสอนก็อย่าเพิ่งไปดุผู้ฝึกสอนอาจต้องพลิกแพลงวิธีการบ้างโดยการปรับตัวเองให้ยืนใน

ตำแหน่งที่ให้สุนัขไทยหลังอานอยู่เคียงข้างด้านซ้ายของผู้ฝึกสอน จนกว่าสุนัขไทยหลังอานจะเข้าใจ

คำสั่งนี้ เมื่อสุนัขไทยหลังอานเข้าที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ฝึกสอนเริ่มก้าวเดินด้วยเท้าซ้ายก่อน

อาจต้องดึงสายฝึกสอนเล็ก น้อยเพื่อให้สุนัขไทยหลังอานเริ่มทำตาม พยายามเดินช้า ๆ อย่า

กระชากลากถูในขณะเดินควร ให้บ่าของสุนัขไทยหลังอานอยู่ในเนวเดียวกับขาซ้ายของผู้ฝึกสอน

ถ้าสุนับไม่ทำตามหรือเดินล้าหลังให้กระตุกสายฝึกสอนเบา ๆ จนกว่า

จะเดินทันกัน และอย่าลืมชมว่า “ดีมาก” เสมอ แต่หากสุนัขไทยหลังอานเดินนำหน้าอย่า

เร่งฝีเท้าหรือวิ่งตามเพราะจะยิ่งเตลิดออกไป แต่ควรดึงสายฝึกสอนให้ช้าลงและพยายาม

เดินคู่กับสุนัขไทยหลังอาน ถ้าขณะใดที่สุนัขไทยหลังอานเผลอตัวไม่สนใน อาจกระตุกสายจูง คอยเตือนให้สุนัขไทยหลังอาน

สนใจในการฝึกสอนช่วงต้น ๆ ควรให้สุนัขไทยหลังอานเดินในทางตรง จนกว่าจะเดินตามสายจูงได้ดี

ขึ้นจนน่าพอใจแล้ว จึงเริ่มต้นฝึกสอนเดินเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา กลับหลังหัน เดินวนเป็นรูปเลข 8 แล้วต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นจังหวะการเดินให้ช้าบ้าง เร็วบ้าง จนถึง

วิ่งเหยาะ สลับกันไป การฝึกสอนในระยะแรกควรใช้เวลาประมารณ 5 นาทีต่อไปก็ขยายเวลาออกไปถึง10-15 นาที หรือครึ่งชั่วโมง ประมาณ 6-7สัปดาห์

สุนัขไทยหลังอานก็จะทำ ได้ดีซึ่งต่อไปสุนัขไทยหลังอานก็จะสามารถ เดินอยู่ในตำแหน่งชิดได้โดยไม่ต้องใช้สายจูง

การฝึกสอนสุนัขไทยหลังอานให้นั่ง

 

หลังจากที่ได้ทำการฝึกสอนสุนัขไทยหลังอานให้เดินได้แล้ว ต่อมาอีก 2-3 วันให้ทำการฝึกสอนให้นั่ง

การฝึกสอนนั่งนี้ใช้ร่วมกับการฝึกสอนเดิน เพราะท่านั่งของสุนัขไทยหลังอานจะต้องปฏิบัติต่อนื่องกับการเดิน

คือการฝึกสอนนั่งนี้จะสอนให้สุนัขไทยหลังอานรู้จักนั่งทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อหยุดเดิน วิธีฝึกสอนให้เริ่มต้น

จากการพาสุนัขไทยหลังอานเดินอยู่ในตำแหน่งชิด มือขวาถือสายจูงและสุนัขไทยหลังอานเดินตามข้างผู้ฝึกสอน

อย่างเป็นระเบียบทางด้านซ้าย จากนั้นจึงสั่งให้สุนัขไทยหลังอานหยุดและออกคำสั่ง “นั่ง”

พร้อมกันนี้ให้ใช้มือขวาดึงสายฝึกสอนเล็กน้อย ใช้มือซ้ายกดลงที่สะโพกสุนัขไทยหลังอานเล็กน้อย

การกดสะโพกของสุนัขไทยหลังอานให้ผู้ฝึกสอนย่อตัวลงโดยที่เข่าจะต้องแนบไปกับลำตัวของสุนัขไทยหลังอาน

เมื่อสุนัขไทยหลังอานนั่งลงเรียบร้อยแล้วให้ผ่อนมือขวาที่ดึงสายจูงพร้อมกับชมเชยสุนัขไทยหลังอาน

และใช้มือตบที่ไหล่สุนัขไทยหลังอานเบา ๆ ถ้าสุนัขไทยหลังอานขัดขืนหรือทำท่าว่าจะลุกจากตำแหน่งให้สั่งว่า

“ไม่” แล้วสั่ง “นั่ง” ซ้ำอีก ข้อสังเกตุในการฝึกสอนให้สุนัขไทยหลังอานนั่งคือผู้ฝึกสอนจะต้องไม่สั่งให้สุนัขไทยหลังอาน

นั่งในจุดเดิม ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของสุนัขไทยหลังอาน

การฝึกสอนสุนัขไทยหลังอานให้หมอบ

 

การฝึกสอนให้สุนัขไทยหลังอานหมอบนี้จะทำต่อเนื่องกันไปจากการฝึกสอนนั่ง แต่อย่างไรก็ตามสุนัขไทยหลังอานจะหมอบเมื่อ

เหนื่อยหรือต้องการพัก สุนัขไทยหลังอานจะไม่ชอบให้ใครสั่งว่า “หมอบ” ถ้าไม่ได้รับการฝึกสอนมาก่อนเพราะ

การหมอบ ของสุนัขไทยหลังอานเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของการยอมรับความพ่ายแพ้ภายในฝูงซึ่งผลการ

ยอมแพ้นี้จะทำให้ไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้นสุนัขไทยหลังอานที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง จะเรียนรู้คำสั่งหมอบนี้

ยากมาก ดังนั้นผู้ฝึกสอนต้องระมัดระวังสุนัขไทยหลังอานโกรธเมื่อมีการใช้กำลังบังคับ โดยเฉพาะในขณะที่ผู้ฝึกสอน

ก้มตัวลงทำท่าทางหรือบังคับสุนัขไทยหลังอานควรใช้มือซ้ายช่วย ในการป้องกันสุนัขไทยหลังอานกัดที่หน้าหรือที่ขา และการฝึกสอนให้สุนัขไทยหลังอานหมอบควรจะเป็นการฝึกสอนหลังจากที่สุนัขไทยหลังอานและผู้ฝึกสอนมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน

พอสมควร คำสั่ง “หมอบ” ใช้ร่วมไปกับสัญญาณโบกมือไปข้างล่างสุนัขไทยหลังอานจะต้องตอบรับ

กับเสียงที่สั่งและสัญญาณมือ แล้วจะต้องหมอบโดยฉับพลันไม่ว่าจะอยู่ในท่านั่ง ยืน

หรือเดิน วิธีการฝึกสอนสุนัขไทยหลังอานจากท่านั่งชิดเป็นวิธีที่ดีที่สุด ครั้งแรกจะใช้ท่าทางและคำสั่ง

ไปพร้อมกัน ให้ผู้ฝึกสอนใช้คำสั่ง”หมอบ” พร้อมกับกดสายฝึกสอนด้วยมือซ้ายให้สุนัขไทยหลังอานหมอบลง

มือขวาทำสัญญาณหมอบ ถ้าสุนัขไทยหลังอานขัดขืนไม่ยอมหมอบให้ใช้มือขวาค่อย ๆ จับที่ใต้เท้า

ขวาของสุนัขไทยหลังอาน ค่อย ๆ ลากไปข้างหน้าเพื่อให้สุนัขไทยหลังอานหมอบลงพร้อมกับออกคำสั่งซ้ำ ๆ

จนกว่าสุนัขไทยหลังอานจะปฏิบัติได้ตามต้องการ อย่าใช้วิธีการผลักสุนัขไทยหลังอานให้นอนลง ให้จัดท่าทาง

ขาหลังให้หมอบในท่าที่สวยงามไม่นอนขาไก่ย่าง

และเมื่อ สุนัขไทยหลังอานหมอบลงแล้วจึงสั่งให้ “คอย” อยู่กับที่โดยใช้มือซ้ายทำสัญญาณมือโดย

แบฝ่ามือเข้าหาหน้าสุนัขไทยหลังอาน หากเห็นว่าสุนัขไทยหลังอานจะเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนจะต้องแก้ไข

ทันทีโดยคำสั่ง “ไม่” แล้วจึงตามด้วยคำสั่งคอย การแก้ไขเมื่อสุนัขไทยหลังอานลุกออกจากตำแหน่ง

อย่าเคลื่อนเท้าของผู้ฝึกสอนเองเพราะอาจทำให้สุนัขไทยหลังอานสับสน

การฝึกสอนสุนัขไทยหลังอานให้คอย

 

ถ้าจะให้สุนัขไทยหลังอานนั่งหรือหมอบอยู่ข้างเจ้าของนาน ๆ เวลาเจ้าของลุกไปทำธุระสุนัขไทยหลังอานอาจวิ่งตามอาจ ก่อให้เกิดความวุ่นวายและรำคาญที่สุนัขไทยหลังอานต้องตามตลอดเวลาดังนั้นการสั่งให้สุนัขไทยหลังอานคอยจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด โดยวิธีการฝึกสอนอาจทำได้ คือ เมื่อสุนัขไทยหลังอานนั่งหรือหมอบอยู่ ควรฝึกสอนในท่านั่งหรือนั่งชิด เริ่มจากการสั่งให้สุนัขไทยหลังอานนั่งลงใช้มือซ้ายทำสัญญาณโดยหันฝ่ามือเข้าหาสุนัขไทยหลังอานพร้อมกับใช้คำสั่ง “คอย” ออกเสียงชัดเจนลากเสียงเล็กน้อยแล้วค่อย ๆ หมุนตัวกลับหันหน้าเข้าหาสุนัขไทยหลังอาน ถ้าสุนัขไทยหลังอานไม่คอยแต่ลุกขึ้นต้องใช้คำสั่ง “ไม่” แล้วจับตัวกลับไปนั่งที่เดิมแล้วเริ่มฝึกสอนให้คอยใหม่อีกครั้ง คราวนี้ผู้ฝึกสอนจะเคลื่อนตัวออกห่างไปประมาณ 3 ก้าวหากสุนัขไทยหลังอานไม่ขยับตัวให้รีบชมเชยทันที เมื่อการฝึกสอนดีขึ้นจึงถอยหลังเคลื่อนไปจนสุดสายจูง ผู้ฝึกสอนสามารถสังเกตอาการของสุนัขไทยหลังอานได้ตลอดเวลาว่าสุนัขไทยหลังอานมีท่าทีที่จะลุกออกจากตำแหน่งหรือไม่ ขณะที่ผู้ฝึกสอนกำลังเคลื่อนตัวออกห่างสุนัขไทยหลังอานไปจนสุดสายจูงให้เปลี่ยนสายจูงจากมือขวามาไว้ในมือซ้าย เมื่อหันหน้าเข้าหาสุนัขไทยหลังอานแล้วใช้แขนขวาโดยหันฝ่ามือยืดตรงไปยังหน้าสุนัขไทยหลังอาน ถ้าสุนัขไทยหลังอานทำท่าจะลุกให้แก้ไขทันทีโดยใช้คำสั่ง “ไม่” แล้วจึงตามด้วยคำสั่ง “คอย”หลังจากที่การฝึกสอนมีการพัฒนามากขึ้นผู้ฝึกสอนก็ไม่จำเป็นต้องเดินถ้อยหลังไปจนสุดสายจูงแต่สมารถเดินหันหลังให้สุนัขไทยหลังอานแล้วค่อยหันหน้ากลับมาหาสุนัขไทยหลังอานได้ เมื่อสุนัขไทยหลังอานสามารถคอยในระยะปลายสุดของสายจูงได้แล้ว ต่อไปก็ให้สุนัขไทยหลังอานคอยในขณะที่เจ้าของเดินวนรอบสุนัขไทยหลังอาน โดยเดินวนไปทางซ้ายของสุนัขไทยหลังอานอ้อมไปหลังสุนัขไทยหลังอานแล้วกลับมายืนข้างหลังของสุนัขไทยหลังอาน และยืนที่ปลายสายจูงถือสายจูงด้วยมือซ้าย หันหน้าเข้าหาสุนัขไทยหลังอานสั่งให้ “คอย” แล้วเดินวนรอบสุนัขไทยหลังอานโดยผ่านทางซ้ายของสุนัขไทยหลังอานแล้วกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมที่ปลายสายจูงหันหน้าเข้าหาสุนัขไทยหลังอาน ปฏิบัติซ้ำ ๆ จนกระทั่งสุนัขไทยหลังอานเข้าใจ สำหรับการฝึกสอนสุนัขไทยหลังอานให้หมอบคอยก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกสอนให้สุนัขไทยหลังอานนั่งคอย ต่างกันเพียงใช้คำสั่ง “หมอบ” แต่สำหรับการสั่งให้หมอบคอยจะไม่ใช้วิธีการเดินวนรอบตัวสุนัขไทยหลังอาน แต่จะใช้วิธีการเดินข้ามตัวสุนัขไทยหลังอาน โดยให้ผู้ฝึกสอนยืนที่สุดสายจูงถือปลายสายจูงด้วยมือซ้าย หันหน้าเข้าหาสุนัขไทยหลังอานที่อยู่ในท่าหมอบ ต่อจากนั้นสั่งให้สุนัขไทยหลังอาน “คอย” ให้ยกเท้าซ้ายข้ามสายจูง แล้วเดินข้ามตัวสุนัขไทยหลังอานไปจนสุดสายจูง แล้งจึงหันหลังกลับทางซ้าย ยกขาซ้ายคร่อมสายจูง แล้วเดินข้ามตัวสุนัขไทยหลังอานไปยังที่จุดเริ่มต้น หันหลังกลับทางซ้ายหันหน้าเข้าหาสุนัขไทยหลังอาน การเดินข้ามตัวสุนัขไทยหลังอานนี้ต้องระวังอย่าแตะตัวสุนัขไทยหลังอานระหว่างการข้ามเพราะจะทำให้สุนัขไทยหลังอานลุกออกจากตำแหน่ง

การฝึกสอนให้สุนัขไทยหลังอานยืน

 

สุนัขไทยหลังอานควรจะได้รับการฝึกสอนให้ยืนให้ตรงจุดใดจุดหนึ่ง โดยไม่เคลื่อนที่ ถึงแม้ว่าจะมีคนแปลกหน้าเดินผ่านมาก็ตาม สุนัขไทยหลังอานจะไม่แสดงอาการดุร้าย หรือแสดงความกลัวออกมาให้เห็น การฝึกสอนในท่ายืน ควรทำการฝึกสอนในระหว่างที่สุนัขไทยหลังอานเดินในตำแหน่งชิดในสายฝึกสอน ผู้ฝึกสอนใช้มือซ้ายยื่นออกไปข้างหน้าโดยหันฝ่ามือเข้าหาหน้าของสุนัขไทยหลังอานพร้อมกับออกคำสั่ง “ยืน” และหยุด ส่วนมากเมื่อทำเช่นนี้สุนัขไทยหลังอานจะนั่ง เพราะเคยได้รับการฝึกสอนให้นั่งมาก่อน แต่กรณีนี้ผู้ฝึกสอนไม่ต้องการให้สุนัขไทยหลังอานนั่ง แต่ต้องการให้สุนัขไทยหลังอานยืน ให้รวบสายฝึกสอนด้วยมือขวา กะประมาณให้พอที่จะหย่อนสายฝึกสอนได้ แต่ต้องระวังอย่ากระตุกที่สายฝึกสอนเพราะจะเป็นเหตุให้สุนัขไทยหลังอานนั่ง ให้หย่อนมือซ้ายลงข้างตัวสุนัขไทยหลังอาน และให้สัมผัสกับส่วนหน้าของขาหลังขวาอย่างนุ่มนวล ถ้าทำเร็วพอก็สามารถทำให้สุนัขไทยหลังอานยืนได้โดยไม่ต้องยกตัวสุนัขไทยหลังอานขึ้นจากตำแหน่งนั่ง แต่ก็มีบ่อยครั้งที่สุนัขไทยหลังอานเบี่ยงตัวออก ในกรณีนี้ผู้ฝึกสอนจะต้องปล่อยมือซ้ายข้ามหลังสุนัขไทยหลังอานไปสัมผัสกับส่วนหน้าของขาหลังซ้ายของสุนัขไทยหลังอาน ให้ทำการฝึกสอนเช่นนี้จนสุนัขไทยหลังอานเข้าใจ ซึ่งบางทีผู้ฝึกสอนอาจต้องยกตัวสุนัขไทยหลังอานขึ้นหรือใช้สายฝึกสอนลอดใต้ท้องสุนัขไทยหลังอานตรงใกล้กับขาหลัง ยกตัวสุนัขไทยหลังอานขึ้นเพื่อให้สุนัขไทยหลังอานยืน ซึ่งในไม่ช้าสุนัขไทยหลังอานก็จะเข้าใจความหมายของคำว่า “ยืน”

การฝึกสอนสุนัขไทยหลังอานให้มาหา

 

การฝึกสอนสุนัขไทยหลังอานให้มาหา ใช้สำหรับเรียกสุนัขไทยหลังอาน ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดก็ตามเมื่อได้ยินคำสั่ง “มา” จะต้องมาหาผู้ฝึกสอนโดยทันทีแล้วนั่งตรงหน้าของผู้ฝึกสอน เมื่อผู้ฝึกสอนสั่ง “ชิด” สุนัขไทยหลังอานจะลุกขึ้นแล้วเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนั่งชิด ก่อนอื่นสุนัขไทยหลังอานต้องได้รับการฝึกสอนให้นั่งและหมอบคอยมาก่อน ผู้ฝึกสอนสั่งให้สุนัขไทยหลังอานคอยเกือบสุดสายฝึกสอน แต่ระวังอย่าดึงสายฝึกสอนจะเป็นเหตุให้สุนัขไทยหลังอานลุกขึ้น เมื่อหันหน้าเข้าหาสุนัขไทยหลังอานแล้วให้สุนัขไทยหลังอานคอยอยู่สักครู่หนึ่ง เมื่อเห็นว่าสุนัขไทยหลังอานจะไม่ลุกจากตำแหน่ง ให้เดินถอยหลังไปช้า ๆ สองหรือสามก้าว แล้วสั่งให้สุนัขไทยหลังอาน “มา” พร้อมกันนั้นให้ใช้มือซ้ายกระตุกสายฝึกสอนเบา ๆ ในขณะเดียวกันก็ทำสัญญาณ “มา” ถ้าเป็นสุนัขไทยหลังอานพันธุ์ใหญ่ให้ตบที่หน้าอกเพื่อกระตุ้นให้สุนัขไทยหลังอานมาหา ในขณะเดียวกันควรพูดให้กำลังใจให้สุนัขไทยหลังอานเข้ามาหา ถ้าสุนัขไทยหลังอานยังไม่เข้ามาหาก็อาจต้องเข้าไปอุ้มมายังที่ ๆ ผู้ฝึกสอนยืนอยู่ หรือกระตุกสายฝึกสอนเล็กน้อย ให้ปฏิบัติจนสุนัขไทยหลังอานเข้าใจคำว่ามา ทันทีที่สุนัขไทยหลังอานลุกขึ้นผู้ฝึกสอนจะต้องยกย่องชมเชยเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง ทำการฝึกสอนซ้ำอีกจนกว่าจะไม่จำเป็นต้องดึงสายฝึกสอนอีก และสุนัขไทยหลังอานจะมาในทันทีที่ผู้ฝึกสอนพูดว่ามา เมื่อสุนัขไทยหลังอานเข้ามาถึงตัวผู้ฝึกสอนแล้วจะสั่งให้สุนัขไทยหลังอาน “นั่ง” พร้อมกับใช้มือขวาจับที่สายฝึกสอนแล้วกระตุกขึ้นเล็กน้อยสุนัขไทยหลังอานก็จะนั่ง เพราะเคยได้รับการฝึกสอนให้นั่งตามคำสั่งมาแล้ว ต่อมาจึงให้สุนัขไทยหลังอานเดินเข้ามาชิด โดยออกคำสั่ง “ชิด” พร้อมกับดึงสายฝึกสอนจูงให้สุนัขไทยหลังอานเดินเข้ามาหาโดยการใช้มือซ้ายตบโคนขาซ้ายของผู้ฝึกสอนแล้วสั่งให้สุนัขไทยหลังอาน”นั่ง” เมื่อสุนัขไทยหลังอานปฏิบัติได้ถูกต้องให้ชมเชยสุนัขไทยหลังอาน

 

 

ฝึกสอนสุนัขไทยหลังอาน,สุนัขไทยหลังอานรับคำสั่ง,สุนัขไทยหลังอานฉลาด,คุ้นเคย,ไทยหลังอาน  สิงห์บุรี  ,ไทยหลังอาน  สุโขทัย  ,ไทยหลังอาน  สุพรรณบุรี  ,ไทยหลังอาน  สุราษฎร์ธานี  ,ไทยหลังอาน  สุรินทร์  ,ไทยหลังอาน  หนองคาย  ,ไทยหลังอาน  หนองบัวลำภู , ไทยหลังอาน  อ่างทอง ,ไทยหลังอาน  ไทยหลังอาน  อุดรธานี ,ไทยหลังอาน  อุทัยธานี , ไทยหลังอาน  อุตรดิตถ์ , ไทยหลังอาน  อุบลราชธานี ,ไทยหลังอาน  อำนาจเจริญ,ไทยหลังอาน   เลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรดี,ไทยหลังอาน  อยากเลี้ยงสุนัข,ไทยหลังอาน  ชอบสุนัข,ไทยหลังอาน  คนรักหมา,ไทยหลังอาน  นิสัยสุนัขแต่ละพันธุ์,ไทยหลังอาน  อยากได้ลูกสุนัข,ไทยหลังอาน  สุนัขยอดนิยม,ไทยหลังอาน  สุนัขเฝ้าบ้านเก่ง,