ขึ้นกับวัตถุประสงค์เป็นสำคัญ ค่ะ  เลี้ยงเพื่ออะไร เฝ้าบ […]