สวัสดีค่ะ    ดิฉันพรทิพย์ ปริมิตร  เจ้าของ www.สุนัขไทย […]