พรทิพย์  ปริมิตร  เจ้าของ  www.สุนัขไทยหลังอาน.com   โท […]