Let’s breed a dog.

Image

 www.สุนัขไทยหลังอาน.com

แฟนเพจสุนัขไทยหลังอาน

Let’s breed a dog. มาเลี้ยงน้องหมากันนะคะ

โทร 0871763192,สุนัขไทยหลังอานสายตราด,สุนัขจตุจักร,กรุงเทพฟาร์มสุนัข,ขายสุนัขกรุงเทพ,สุนัขไทยหลังอานกรุงเทพ, เชียงใหม่สุนัข,สุนัขไทยหลังอานเชียงใหม่,TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,พรทิพย์เชียงรายฟาร์ม, สายเอกลักษณ์,แนะนำสุนัขไทยหลังอาน,ไทยหลังอาน ,ใบเพ็ดดีกรี,ส่งสุนัข,ซื้อหมา,ขายหมา,หมาไทย,หมาไทยหลังอาน,หมาไทยตราด,หมาหลังอานสวย,นิสัยหมาหลังอาน ,วัคซีนสุนัข,แนะนำฟาร์มสุนัข ,ราคาหมาหลังอาน, ราคาถูก, สุนัขไทยหลังอาน , ขายสุนัขไทยหลังอาน , ลูกสุนัขไทยหลังอาน , จำหน่ายสุนัขไทยหลังอาน , ไทยหลังอานราคา , ไทยหลังอานนิสัย , หมาไทยหลังอานแท้ , หมาหลังอานแท้ , หลังอานป้าสมคิด, ป้าสมคิดวัชรัมพร , คอกสุนัขไทยหลังอาน , ฟาร์มสุนัขไทยหลังอาน , หลังอานพรทิพย์ ,พรทิพย์ไทยหลังอาน, สุนัขไทยหลังอานเชียงราย,เชียงรายไทยหลังอาน,ภาคเหนือไทยหลังอาน,ไทยหลังอานภาคเหนือ,แม่สายไทยหลังอาน ,หลังอานแม่สาย, สุนัขไทยหลังอานสีสวาด,สุนัขไทยหลังอานสีแดงเม็ดมะขาม,สีแดงเม็ดมะขาม,สีกลีบบัว,ขนสั้น,ขนกำมะหยี่,อานโบว์ลิ่ง,อานใบโพธิ์,อานเทพพนม,อานเข็ม,อานพิณ,มุมขาสุนัข,เส้นหลัง,ลิ้นดำ,เล็บดำ,ตาดำ,ฟันสุนัข,ขวัญที่อาน,สุนัขเฝ้าบ้าน,สุนัขขนาดกลาง,ฝึกสุนัข,ไทยหลังอานสายตราด,ไทยหลังอานจันทบุรี,ไทยหลังอานไทยแชมป์,ประกวดสุนัขไทยหลังอาน,หาซื้อสุนัขไทยหลังอาน,เชียงใหม่ขายสุนัขไทยหลังอาน,อำเภอเมืองเชียงรายขายสุนัข,สุนัขไทยหลังอานสายเลือดแชมป์,ไทยหลังอานพ่อพันธุ์,ไทยหลังอานแม่พันธุ์,เลี้ยงเล่น,เฝ้าสวน,สุนัขฉลาด,

โทร 0871763192,สุนัขไทยหลังอานสายตราด,สุนัขจตุจักร,กรุงเทพฟาร์มสุนัข,ขายสุนัขกรุงเทพ,สุนัขไทยหลังอานกรุงเทพ, เชียงใหม่สุนัข,สุนัขไทยหลังอานเชียงใหม่,TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,พรทิพย์เชียงรายฟาร์ม, สายเอกลักษณ์,แนะนำสุนัขไทยหลังอาน,ไทยหลังอาน ,ใบเพ็ดดีกรี,ส่งสุนัข,ซื้อหมา,ขายหมา,หมาไทย,หมาไทยหลังอาน,หมาไทยตราด,หมาหลังอานสวย,นิสัยหมาหลังอาน ,วัคซีนสุนัข,แนะนำฟาร์มสุนัข ,ราคาหมาหลังอาน, ราคาถูก, สุนัขไทยหลังอาน , ขายสุนัขไทยหลังอาน , ลูกสุนัขไทยหลังอาน , จำหน่ายสุนัขไทยหลังอาน , ไทยหลังอานราคา , ไทยหลังอานนิสัย , หมาไทยหลังอานแท้ , หมาหลังอานแท้ , หลังอานป้าสมคิด, ป้าสมคิดวัชรัมพร , คอกสุนัขไทยหลังอาน , ฟาร์มสุนัขไทยหลังอาน , หลังอานพรทิพย์ ,พรทิพย์ไทยหลังอาน, สุนัขไทยหลังอานเชียงราย,เชียงรายไทยหลังอาน,ภาคเหนือไทยหลังอาน,ไทยหลังอานภาคเหนือ,แม่สายไทยหลังอาน ,หลังอานแม่สาย, สุนัขไทยหลังอานสีสวาด,สุนัขไทยหลังอานสีแดงเม็ดมะขาม,สีแดงเม็ดมะขาม,สีกลีบบัว,ขนสั้น,ขนกำมะหยี่,อานโบว์ลิ่ง,อานใบโพธิ์,อานเทพพนม,อานเข็ม,อานพิณ,มุมขาสุนัข,เส้นหลัง,ลิ้นดำ,เล็บดำ,ตาดำ,ฟันสุนัข,ขวัญที่อาน,สุนัขเฝ้าบ้าน,สุนัขขนาดกลาง,ฝึกสุนัข,ไทยหลังอานสายตราด,ไทยหลังอานจันทบุรี,ไทยหลังอานไทยแชมป์,ประกวดสุนัขไทยหลังอาน,หาซื้อสุนัขไทยหลังอาน,เชียงใหม่ขายสุนัขไทยหลังอาน,อำเภอเมืองเชียงรายขายสุนัข,สุนัขไทยหลังอานสายเลือดแชมป์,ไทยหลังอานพ่อพันธุ์,ไทยหลังอานแม่พันธุ์,เลี้ยงเล่น,เฝ้าสวน,สุนัขฉลาด,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย , การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

หมาไทย หมาไทยหลังอาน สุนัขไทยหลังอาน ขายสุนัขไทยหลังอาน  ลูกสุนัขไทยหลังอานPicture 027

หมาไทย หมาไทยหลังอาน สุนัขไทยหลังอาน ขายสุนัขไทยหลังอาน ลูกสุนัขไทยหลังอานPicture 027

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

โทร 0871763192,สุนัขไทยหลังอานสายตราด,สุนัขจตุจักร,กรุงเทพฟาร์มสุนัข,ขายสุนัขกรุงเทพ,สุนัขไทยหลังอานกรุงเทพ, เชียงใหม่สุนัข,สุนัขไทยหลังอานเชียงใหม่,TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,พรทิพย์เชียงรายฟาร์ม, สายเอกลักษณ์,แนะนำสุนัขไทยหลังอาน,ไทยหลังอาน ,ใบเพ็ดดีกรี,ส่งสุนัข,ซื้อหมา,ขายหมา,หมาไทย,หมาไทยหลังอาน,หมาไทยตราด,หมาหลังอานสวย,นิสัยหมาหลังอาน ,วัคซีนสุนัข,แนะนำฟาร์มสุนัข ,ราคาหมาหลังอาน, ราคาถูก, สุนัขไทยหลังอาน , ขายสุนัขไทยหลังอาน , ลูกสุนัขไทยหลังอาน , จำหน่ายสุนัขไทยหลังอาน , ไทยหลังอานราคา , ไทยหลังอานนิสัย , หมาไทยหลังอานแท้ , หมาหลังอานแท้ , หลังอานป้าสมคิด, ป้าสมคิดวัชรัมพร , คอกสุนัขไทยหลังอาน , ฟาร์มสุนัขไทยหลังอาน , หลังอานพรทิพย์ ,พรทิพย์ไทยหลังอาน, สุนัขไทยหลังอานเชียงราย,เชียงรายไทยหลังอาน,ภาคเหนือไทยหลังอาน,ไทยหลังอานภาคเหนือ,แม่สายไทยหลังอาน ,หลังอานแม่สาย, สุนัขไทยหลังอานสีสวาด,สุนัขไทยหลังอานสีแดงเม็ดมะขาม,สีแดงเม็ดมะขาม,สีกลีบบัว,ขนสั้น,ขนกำมะหยี่,อานโบว์ลิ่ง,อานใบโพธิ์,อานเทพพนม,อานเข็ม,อานพิณ,มุมขาสุนัข,เส้นหลัง,ลิ้นดำ,เล็บดำ,ตาดำ,ฟันสุนัข,ขวัญที่อาน,สุนัขเฝ้าบ้าน,สุนัขขนาดกลาง,ฝึกสุนัข,ไทยหลังอานสายตราด,ไทยหลังอานจันทบุรี,ไทยหลังอานไทยแชมป์,ประกวดสุนัขไทยหลังอาน,หาซื้อสุนัขไทยหลังอาน,เชียงใหม่ขายสุนัขไทยหลังอาน,อำเภอเมืองเชียงรายขายสุนัข,สุนัขไทยหลังอานสายเลือดแชมป์,ไทยหลังอานพ่อพันธุ์,ไทยหลังอานแม่พันธุ์,เลี้ยงเล่น,เฝ้าสวน,สุนัขฉลาด,

โทร 0871763192,สุนัขไทยหลังอานสายตราด,สุนัขจตุจักร,กรุงเทพฟาร์มสุนัข,ขายสุนัขกรุงเทพ,สุนัขไทยหลังอานกรุงเทพ, เชียงใหม่สุนัข,สุนัขไทยหลังอานเชียงใหม่,TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,พรทิพย์เชียงรายฟาร์ม, สายเอกลักษณ์,แนะนำสุนัขไทยหลังอาน,ไทยหลังอาน ,ใบเพ็ดดีกรี,ส่งสุนัข,ซื้อหมา,ขายหมา,หมาไทย,หมาไทยหลังอาน,หมาไทยตราด,หมาหลังอานสวย,นิสัยหมาหลังอาน ,วัคซีนสุนัข,แนะนำฟาร์มสุนัข ,ราคาหมาหลังอาน, ราคาถูก, สุนัขไทยหลังอาน , ขายสุนัขไทยหลังอาน , ลูกสุนัขไทยหลังอาน , จำหน่ายสุนัขไทยหลังอาน , ไทยหลังอานราคา , ไทยหลังอานนิสัย , หมาไทยหลังอานแท้ , หมาหลังอานแท้ , หลังอานป้าสมคิด, ป้าสมคิดวัชรัมพร , คอกสุนัขไทยหลังอาน , ฟาร์มสุนัขไทยหลังอาน , หลังอานพรทิพย์ ,พรทิพย์ไทยหลังอาน, สุนัขไทยหลังอานเชียงราย,เชียงรายไทยหลังอาน,ภาคเหนือไทยหลังอาน,ไทยหลังอานภาคเหนือ,แม่สายไทยหลังอาน ,หลังอานแม่สาย, สุนัขไทยหลังอานสีสวาด,สุนัขไทยหลังอานสีแดงเม็ดมะขาม,สีแดงเม็ดมะขาม,สีกลีบบัว,ขนสั้น,ขนกำมะหยี่,อานโบว์ลิ่ง,อานใบโพธิ์,อานเทพพนม,อานเข็ม,อานพิณ,มุมขาสุนัข,เส้นหลัง,ลิ้นดำ,เล็บดำ,ตาดำ,ฟันสุนัข,ขวัญที่อาน,สุนัขเฝ้าบ้าน,สุนัขขนาดกลาง,ฝึกสุนัข,ไทยหลังอานสายตราด,ไทยหลังอานจันทบุรี,ไทยหลังอานไทยแชมป์,ประกวดสุนัขไทยหลังอาน,หาซื้อสุนัขไทยหลังอาน,เชียงใหม่ขายสุนัขไทยหลังอาน,อำเภอเมืองเชียงรายขายสุนัข,สุนัขไทยหลังอานสายเลือดแชมป์,ไทยหลังอานพ่อพันธุ์,ไทยหลังอานแม่พันธุ์,เลี้ยงเล่น,เฝ้าสวน,สุนัขฉลาด,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น, อานม้า, อานเทพนม, อานพรม, อานธนู,อานลูกศร ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย ,

TH.CH. , Int.TH. ,อนุรักษ์,  พัฒนา ,การประกวด, สมาคมพัฒนา , Champion, สุนัขนำเข้า , แชมเปี้ยน,  พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์, BEST IN SHOW, INTERNATIONAL  CHAMPION

TH.CH. , Int.TH. ,อนุรักษ์, พัฒนา ,การประกวด, สมาคมพัฒนา , Champion, สุนัขนำเข้า , แชมเปี้ยน, พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์, BEST IN SHOW, INTERNATIONAL CHAMPION

TH.CH. , Int.TH. ,อนุรักษ์,  พัฒนา ,การประกวด, สมาคมพัฒนา , Champion, สุนัขนำเข้า , แชมเปี้ยน,  พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์, BEST IN SHOW, INTERNATIONAL  CHAMPION

TH.CH. , Int.TH. ,อนุรักษ์, พัฒนา ,การประกวด, สมาคมพัฒนา , Champion, สุนัขนำเข้า , แชมเปี้ยน, พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์, BEST IN SHOW, INTERNATIONAL CHAMPION

TH.CH. , Int.TH. ,อนุรักษ์,  พัฒนา ,การประกวด, สมาคมพัฒนา , Champion, สุนัขนำเข้า , แชมเปี้ยน,  พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์, BEST IN SHOW, INTERNATIONAL  CHAMPION

TH.CH. , Int.TH. ,อนุรักษ์, พัฒนา ,การประกวด, สมาคมพัฒนา , Champion, สุนัขนำเข้า , แชมเปี้ยน, พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์, BEST IN SHOW, INTERNATIONAL CHAMPION

TH.CH. , Int.TH. ,อนุรักษ์,  พัฒนา ,การประกวด, สมาคมพัฒนา , Champion, สุนัขนำเข้า , แชมเปี้ยน,  พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์, BEST IN SHOW, INTERNATIONAL  CHAMPION

TH.CH. , Int.TH. ,อนุรักษ์, พัฒนา ,การประกวด, สมาคมพัฒนา , Champion, สุนัขนำเข้า , แชมเปี้ยน, พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์, BEST IN SHOW, INTERNATIONAL CHAMPION

TH.CH. , Int.TH. ,อนุรักษ์,  พัฒนา ,การประกวด, สมาคมพัฒนา , Champion, สุนัขนำเข้า , แชมเปี้ยน,  พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์, BEST IN SHOW, INTERNATIONAL  CHAMPION

TH.CH. , Int.TH. ,อนุรักษ์, พัฒนา ,การประกวด, สมาคมพัฒนา , Champion, สุนัขนำเข้า , แชมเปี้ยน, พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์, BEST IN SHOW, INTERNATIONAL CHAMPION

TH.CH. , Int.TH. ,อนุรักษ์,  พัฒนา ,การประกวด, สมาคมพัฒนา , Champion, สุนัขนำเข้า , แชมเปี้ยน,  พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์, BEST IN SHOW, INTERNATIONAL  CHAMPION

TH.CH. , Int.TH. ,อนุรักษ์, พัฒนา ,การประกวด, สมาคมพัฒนา , Champion, สุนัขนำเข้า , แชมเปี้ยน, พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์, BEST IN SHOW, INTERNATIONAL CHAMPION

sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

 

 

sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

 

 

 www.สุนัขไทยหลังอาน.com

แฟนเพจสุนัขไทยหลังอาน

เทคนิคการเลือกซื้อ สุนัขไทยหลังอาน

(1) ดอกข้าว (DOK-KHAW) ดอกข้าว (DOK-KHAW) 4996

net-0343

เทคนิคการเลือกซื้อ สุนัขไทยหลังอาน

ไม่น่าเชื่อว่าบ้านเราจะมีร้านขายสุนัขเปิดขายกันเป็นจำนวนมาก บางร้านมีฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัขกันเลยทีเดียว แต่หากพูดถึงการซื้อสุนัขคนมักจะนึกถึง สวนจตุจักร เพราะมีให้เลือกหลายพันธุ์กันอย่างจุใจกันเลยทีเดียว ยิ่งตอนนี้คนกำลังหันมาเลี้ยง สุนัขไทยหลังอาน กันมากทำให้ต้องหาแหล่งซื้อ และยังต้องศึกษาการซื้อสุนัขไทยหลังอาน ให้ถูกตามหลักอีกด้วย ซึ่งเทคนิคของการเลือกซื้อสุนัขไทยหลังอาน มีอะไรบ้างมาดูกัน

เลือกซื้อสุนัขไทยหลังอานจากร้านที่น่าเชื่อถือ

การเลือกซื้อสุนัขไทยหลังอานจากร้านที่ตั้งเป็นหลักแหล่งแน่นอน ผู้ที่อยากเลี้ยงสุนัขไทยหลังอาน ควรหาแหล่งจากผู้เพาะพันธุ์โดยตรง ควรศึกษาสายพันธุ์มาก่อน ก็จะทำให้เป็นผู้เข้าใจการเลี้ยงดู รวมทั้งเรื่องสุขภาพของสุนัขไทยหลังอานอย่างละเอียด หากไม่สามารถซื้อลูกสุนัขไทยหลังอาน จากผู้เพาะเลี้ยงได้โดยตรง ต้องดูจากร้านว่าทำการแยกลูกสุนัขออกเป็นส่วนๆ โดยพยายามไม่ให้คนสัมผัสตัวลูกสุนัขได้หรือ  หรือร้านมีการฉีดยาป้องกันโรคและการตรวจอุจจาระให้ลูกสุนัขไทยหลังอานหรือไม่ เพราะในช่วงลูกสุนัขยังเล็กมีโอกาสที่จะเป็นพยาธิได้มาก เพราะหากช้าไปแม้แต่เพียงนิดเดียวอาจทำให้ สุนัขไทยหลังอานมีปัญหาเกี่ยวกับตับไปตลอดชีวิต

ไม่ควรซื้อลูกสุนัขไทยหลังอานก่อนอายุ 5 สัปดาห์ เพราะลูกสุนัขจะไม่มีโอกาสอยู่กับพี่น้อง และทำให้ไม่ชินกับสภาพสังคมภายนอกอย่างเพียงพอควรทำการสอบถามเกี่ยวกับสายพันธุ์สุนัขไทยหลังอานอย่างละเอียดอีกอีกครั้ง

unnamed (2)

unnamed

 

Picture 018

 

โทร 0871763192  Line ID : porntip9119 

จำหน่ายลูกสุนัขไทยหลังอานแท้  เกรดดี  เกรดสวย  สายตราด สายเอกลักษณ์  ฟรีใบเพ็ดดีกรี  วัคซีน ส่งมอบ  ประกันโรค 15 วัน ให้คำปรึกษาตลอดชีพสุนัข 

แผนที่บ้าน  http://goo.gl/zO4ZDP

 แฟนเพจ https://www.facebook.com/lovethairidgeback 

 เว็ปไซด์  http://สุนัขไทยหลังอาน.com/

1636

 

 

 

 

ลักษณะนิสัยของ สุนัขไทยหลังอาน

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์CIMG0159_webcamera360_20150123164433

158KBเกิน

ลักษณะนิสัยของ สุนัขไทยหลังอาน

ต้องยอมรับเลยว่าสุนัขไทยหลังอาน เป็นสุนัขที่ดุเอาการและยังมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างจากสุนัขโดยทั่วไปอยู่บ้างพอสมควรหากใครที่เลี้ยงสุนัขไทยหลังอาน ไว้เฝ้าบ้านเชื่อว่าโจรคงไม่กล้าขึ้นบ้านแน่ เพรามันจะกัดคนแปลกหน้า ซึ่งก่อนที่จะทำการเลือกซื้อสุนัขไทยหลังอาน มาเลี้ยงควรศึกษาดูก่อนว่าเข้ากับคุณได้หรือว่า จะได้ดูแลง่ายๆ ส่วนนิสัยใจคอของสุนัขไทยหลังอาน เป็นอย่างไรมาดูกัน

นิสัยของ สุนัขไทยหลังอาน
สุนัขไทยหลังอาน มีความแข็งแรง และมีความว่องไวเป็นอย่างสูง อดทน ดูจากรูปร่างลักษณะที่ได้บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นสุนัขที่มีความแข็งแรงมาก สามารถที่จะทำลายศัตรูหรือว่าสุนัขชนิดอื่นๆได้ด้วยความว่องไว สุนัขไทยหลังอาน ยังมีความปราดเปรียว ทำให้ในอดีตเป็นสุนัขที่ใช้เพื่อล่าเยื่อ ไม่เจ็บป่วยง่ายๆ มีความกล้าหาญ ซึ่งความดุของสุนัขไทยหลังอานนิยมนำมาเฝ้าบ้านเพราะว่าเป็นสุนัขที่ขึ้นชื่อว่าดุ หรือบางคนก็นำไปเฝ้าไร่ แต่สุนัขไทยหลังอาน เป็นสุนัขที่ค่อนข้างจะรักความสะอาดและสำอางเพราะเป็นสุนัขที่ถ่ายเป็นที่เป็นทาง และมันจะชอบทำความสะอาดตัวมันเอง

เหตุผลที่ทำให้หลายคนหันมาเลี้ยงสุนัขไทยหลังอาน ก็เพราะว่ามันมีความเฉลียวฉลาด และสามารถที่จะทำการฝึกฝนหรือสอนได้ง่าย และยังสามารถที่จะเชื่อฟังคำสั่งตามที่เจ้าของสั่งได้ ที่สำคัญสุนัขไทยหลังอานมีความชื่อสัตย์ต่อเจ้านายของมันเอง และข้อดีคือสามารถกินอาหารได้ทุกชนิด

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์net-0306

โทร 0871763192  Line ID : porntip9119 

จำหน่ายลูกสุนัขไทยหลังอานแท้  เกรดดี  เกรดสวย  สายตราด สายเอกลักษณ์  ฟรีใบเพ็ดดีกรี  วัคซีน ส่งมอบ  ประกันโรค 15 วัน ให้คำปรึกษาตลอดชีพสุนัข 

แผนที่บ้าน  http://goo.gl/zO4ZDP

 แฟนเพจ https://www.facebook.com/lovethairidgeback 

 เว็ปไซด์  http://สุนัขไทยหลังอาน.com/

ที่มา สุนัขไทยหลังอาน

net-0050

ที่มา สุนัขไทยหลังอาน

 สุนัขไทยหลังอาน จัดได้ว่าเป็นสุนัขประจำชาติของชาวไทยที่เก่าแก่ของประเทศเลยก็ว่าได้ซึ่งในอดีต สุนัขไทยหลังอานยังเคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยการคว้ารางวัลการประกวดสุนัขระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน  สุนัขไทยหลังอาน มีถิ่นกำเนิดอยู่ทาง จังหวัดตราด ระยอง  จันทบุรี   มีการสันนิษฐานว่าสุนัขไทยหลังอาน มาจากสุนัขในกลุ่มพวกหมาป่า มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือมีขน ที่เป็นเส้นย้อนกลับที่เส้นกลางหลัง ในขณะที่สุนัขสายพันธุ์อื่นๆในกลุ่มเดียวกันไม่มี

ลักษณะเด่นของสุนัขไทยหลังอาน

สุนัขไทยหลังอาน จะมีแนวขนที่ขึ้นย้อนทางจากท้าย แล้วทอดไปตามแนวหลัง หรือที่เรียกว่ามีอานนั่นเอง ซึ่งสุนัขไทยหลังอาน มีลักษณะท่าทางว่องไว มีความกระฉับกระเฉง ดูร่าเริง ฉลาด และซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อเจ้าของ ที่สำคัญยังมีสัญชาตญาณในการล่าสัตว์ ซึ่งถือว่ามีความดุร้ายพอสมควร ตื่นตระหนกเมื่อได้ยินเสียงต่างๆ และระแวดระวังคนแปลกหน้า ทำให้ชาวบ้าน นิยมเลี้ยง สุนัขไทยหลังอาน ไว้เฝ้าบ้าน  แต่ความจริงแล้วสุนัขไทยหลังอาน มักแสดงอาการดุร้ายต่อเมื่ออยู่ในบ้านเท่านั้น หากออกนอกบ้าน แล้วจะไม่ทำอันตรายใครยกเว้นแต่เมื่อมันถูกทำร้าย

ในสมัยก่อนนั้น ชาวบ้านที่ต้องออกหาอาหารด้วยการเข้าป่าล่าสัตว์  ซึ่งสุนัขไทยหลังอาน มักจะติดตามเจ้าของไปช่วยล่าสัตว์ด้วยความที่มันสามารถวิ่งได้เร็ว และมีช่วงลำตัวยาวอกลึกและเอวคอดจึงถูกจัดเป็นสุนัขล่าเนื้อพันธุ์หนึ่ง แต่ในบางครั้งเราก็มักจะได้ยินคนเรียกสุนัขไทยหลังอานว่า หมาตามเกวียน นั่นเอง

sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

 

dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

 

ภาพคุณป้าสมคิด วัชรัมพร

พรทิพย์ ปริมิตร วาด

dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

 

 

ภาพคุณป้าสมคิด วัชรัมพร

พรทิพย์ ปริมิตร วาด

sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,

โทร 0871763192  Line ID : porntip9119 

จำหน่ายลูกสุนัขไทยหลังอานแท้  เกรดดี  เกรดสวย  สายตราด สายเอกลักษณ์  ฟรีใบเพ็ดดีกรี  วัคซีน ส่งมอบ  ประกันโรค 15 วัน ให้คำปรึกษาตลอดชีพสุนัข 

แผนที่บ้าน  http://goo.gl/zO4ZDP

 แฟนเพจ https://www.facebook.com/lovethairidgeback 

 เว็ปไซด์  http://สุนัขไทยหลังอาน.com/

สุนัขไทยหลังอาน

Gallery

โทร.0871763192  Line ID:  porntip9119 จำหน่ายลูกสุนัขไทยหลังอาน  เกรดสวย  สายตราด  สวยงามโดดเด่น ฉลาดแสนรู้  ซื่อสัตย์ภักดี  มีมนต์ขลังประวัติศาสตร์ไทย เป็นศิริมงคลแก่ผู้เลี้ยง  อารักขาบ้านเรือนดีเยี่ยม   บริการส่งทั่วไทย  ส่งออกยุโรป,อเมริกา,จีน  มองหาลูกสุนัขไทย มั่นใจ สุนัขไทยหลังอาน.com

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สุนัขไทยหลังอาน.com

10966490_638119306321071_2085053130_n

 

ลูกสุนัขไทยหลังอานเกรดสวยสายตราด โทร.0871763192  Line ID:porntip9119   ,   ขายสุนัขไทยหลังอาน  ,  ลูกสุนัขไทยหลังอาน ,  จำหน่ายสุนัขไทยหลังอาน ,  ไทยหลังอานราคา   , ไทยหลังอานนิสัย  ,    หมาไทยหลังอานแท้  ,   หมาหลังอานแท้    ,แนะนำที่ขาย ,แนะนำฟาร์ม ,หลังอานลิ้นดำ,หลังอานเล็บดำ,หลังอานหางดาบ,หลังอานหูตั้ง,ดามหูหลังอาน,หลังอานฟันชิด,จัดฟันสุนัขไทยหลังอาน,สุนัขขนกำมะหยี่,หลังอานสีกลีบบัว,หลังอานสีดำ,สุนัขตั้งครรภ์,สุนัขไทยหลังอานแจกฟรี,แจกหมาฟรี,สุนัขไทยหลังอานหาบ้าน,สุนัขไทยหลังอานจันทบุรี,สุนัขไทยหลังอานตราด,สุนัขไทยหลังอานสายเอกลักษณ์,สุนัขไทยหลังอานสีแดงเม็ดมะขาม,ปากมอม,หน้าดำ,กำจัดเห็บสุนัข,ดูแลสุนัขขนกำมะหยี่,สุนัขแพ้ยุง,ผิวหน้งแพ้ยุง,ยาแก้อักเสบสุนัข,สุนัขป่วย,ดูแลสุนัขไทยหลังอาน,สุนัขไทยหลังอานดุ,สุนัขดุกัด,ถูกสุนัขกัด,ลูกสุนัขไทยหลังอานย้ายบ้าน,กักขังสุนัข,ลงโทษสุนัข,สุนัขไทยหลังอานเฝ้าบ้าน,เฝ้าสวน,สุนัขไทยหลังอานจับงู,สุนัขต่อสู้กับงู,ลิ้นดำแก้พิษงู,สุนัขสวย,สุนัขไทยหลังอานเกรดประกวด,สายเลือดแชมป์,ไทยแชมป์,สุนัขไทยหลังอานเชียงราย,สุนัขไทยหลังอานเชียงใหม่,สุนัขไทยหลังอานกรุงเทพ,สุนัขไทยหลังอานภูเก็ต,สุนัขไทยหลังอานอุดร,อิสาน,ใต้,เหนือ,ตะวันออก,สุนัขไทยหลังอานเกาะกูด,ป้าสมคิดวัชรัมพร,คอกเผดิมชัยฟาร์ม,ฟ้าสมคิดเผดิมชัย, สุนัขสีสวาด,สีแดงเข้ม,สีกลีบบัว,สีโกโก้,ลิ้นด่าง,สุนัขไทยหลังอานเห่า,อาหารสุนัข,ยาสุนัข,วุคซีนสุนัข,อายุสุนัข,ส่งมอบสุนัขทางเครื่องบิน,ส่งสุนัขไปอิสาน,ส่งสุนัขกรุงเทพ,มุมขาสุนัข,เส้นหลังสุนัข,ขาหลังสุนัข,การโพสต์ท่าสุนัข,อานเข็ม , อานธรรมดา , ขนที่ย้อนกลับ ,อานแผ่น,  อานม้า, อานเทพนม, อานพรม,  อานธนู,อานลูกศร  ,อานพิณ,อานใบโพธิ์, อานไวโอลิน, อานโบว์ลิ่ง , อานหูกระต่าย , ฟันขบแบบกรรไกร ,ฟันขบแบบเรียบเสมอกัน,กะโหลก, อุปนิสัย ,  จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดตราด,  สุนัขตัวมันใหญ่ มันสูง 2 ศอก,  TH.CH.  , Int.TH. ,อนุรักษ์,    พัฒนา ,การประกวด, สมาคมพัฒนา ,  Champion, สุนัขนำเข้า , แชมเปี้ยน,   พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์, BEST  IN  SHOW, INTERNATIONAL   CHAMPION, พันธุ์พื้นเมือง,  อานที่สมดุล,   การสบของฟัน , อัณฑะ , มุมขาหลัง, ,สุนัขไทยหลังอานสายตราด,สุนัขจตุจักร,กรุงเทพฟาร์มสุนัข,ขายสุนัขกรุงเทพ,สุนัขไทยหลังอานกรุงเทพ, เชียงใหม่สุนัขไทย,สุนัขไทยหลังอานภูเก็ต,สุนัขไทยหลังอานเชียงใหม่,sell, for sell, dogs, TRD,thairidgeback, blue thairidgeback , red thairidgeback , ISABELLA , FEMALE , MALE, Thai ridgeback dog, Ridgeback dog, Primitive, pet, puppy, Thai Dog, Mahthai, Lang ahn,พรทิพย์เชียงรายฟาร์ม, สายเอกลักษณ์,แนะนำสุนัขไทยหลังอาน,ไทยหลังอาน ,ใบเพ็ดดีกรี,ส่งสุนัข,ซื้อหมา,ขายหมา,หมาไทย,หมาไทยหลังอาน,หมาไทยตราด,หมาหลังอานสวย,นิสัยหมาหลังอาน ,วัคซีนสุนัข,แนะนำฟาร์มสุนัข ,ราคาหมาหลังอาน,  ราคาถูก, สุนัขไทยหลังอาน  ,    หลังอานป้าสมคิด, ป้าสมคิดวัชรัมพร  ,  คอกสุนัขไทยหลังอาน   ,  ฟาร์มสุนัขไทยหลังอาน ,  หลังอานพรทิพย์ ,พรทิพย์ไทยหลังอาน,  สุนัขไทยหลังอานเชียงราย,เชียงรายไทยหลังอาน,ภาคเหนือไทยหลังอาน,ไทยหลังอานภาคเหนือ,แม่สายไทยหลังอาน  ,หลังอานแม่สาย,  สุนัขไทยหลังอานสีสวาด,สุนัขไทยหลังอานสีแดงเม็ดมะขาม,สีแดงเม็ดมะขาม,สีกลีบบัว,ขนสั้น,ขนกำมะหยี่,อานโบว์ลิ่ง,อานใบโพธิ์,อานเทพพนม,อานเข็ม,อานพิณ,มุมขาสุนัข,เส้นหลัง,ลิ้นดำ,เล็บดำ,ตาดำ,ฟันสุนัข,ขวัญที่อาน,สุนัขเฝ้าบ้าน,สุนัขขนาดกลาง,ฝึกสุนัข,ไทยหลังอานสายตราด,ไทยหลังอานจันทบุรี,ไทยหลังอานไทยแชมป์,ประกวดสุนัขไทยหลังอาน,หาซื้อสุนัขไทยหลังอาน,เชียงใหม่ขายสุนัขไทยหลังอาน,อำเภอเมืองเชียงรายขายสุนัข,สุนัขไทยหลังอานสายเลือดแชมป์,ไทยหลังอานพ่อพันธุ์,ไทยหลังอานแม่พันธุ์,เลี้ยงเล่น,เฝ้าสวน,สุนัขฉลาด, กรุงเทพมหานคร ,กระบี่ ,กาญจนบุรี ,กาฬสินธุ์ ,กำแพงเพชร ,ขอนแก่น ,จันทบุรี ,ฉะเชิงเทรา ,ชลบุรี , ชัยนาท  ,ชัยภูมิ ,ชุมพร  ,เชียงราย  ,เชียงใหม่ ,ตรัง ,ตราด  ,ตาก  ,นครนายก , นครปฐม  ,นครพนม  ,นครราชสีมา , นครศรีธรรมราช , นครสวรรค์ , นนทบุรี , นราธิวาส , น่าน ,บึงกาฬ  ,บุรีรัมย์ , ปทุมธานี , ประจวบคีรีขันธ์ , ปราจีนบุรี , ปัตตานี ,พระนครศรีอยุธยา , พังงา , พัทลุง , พิจิตร , พิษณุโลก , เพชรบุรี , เพชรบูรณ์ , แพร่ , พะเยา , ภูเก็ต ,มหาสารคาม , มุกดาหาร , แม่ฮ่องสอน ,ยะลา , ยโสธร , ร้อยเอ็ด , ระนอง , ระยอง ,ราชบุรี , ลพบุรี , ลำปาง , ลำพูน , เลย , ศรีสะเกษ ,สกลนคร , สงขลา , สตูล , สมุทรปราการ , สมุทรสงคราม ,สมุทรสาคร , สระแก้ว , สระบุรี , สิงห์บุรี  ,สุโขทัย  ,สุพรรณบุรี  ,สุราษฎร์ธานี  ,สุรินทร์  ,หนองคาย  ,หนองบัวลำภู , อ่างทอง ,อุดรธานี , อุทัยธานี , อุตรดิตถ์ , อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ,เลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรดี,อยากเลี้ยงสุนัข,ชอบสุนัข,คนรักหมา,นิสัยสุนัขแต่ละพันธุ์,อยากได้ลูกสุนัข,สุนัขยอดนิยม,สุนัขเฝ้าบ้านเก่ง,