0871763192 ฟาร์มน้องแมว เปอร์เซีย แมวไทย เลี้ยงดูอย่างดี คัดเกรดสวย ร่าเริง ขนฟูแน่น ส่งฟรีทั่วไทย วัคซีนครบ ประกันโรค15วัน

0871763192 Line ID :porntip9119
ฟาร์มน้องแมว เปอร์เซีย แมวไทย เลี้ยงดูอย่างดี คัดเกรดสวย ร่าเริง ขนฟูแน่น ส่งฟรีทั่วไทย วัคซีนครบ ประกันโรค15วัน

จำหน่ายลูกแมว
เปอร์เซีย อเมริกัน ชอร์ตแฮร์ สก็อตติชโฟลด์ วิเชียรมาศ สีสวาด ขาวมณี บริติช ชอร์ตแฮร์ เอ็กโซติก เมนคูน เบงกอล หิมาลายัน ชินชิล่า
คุณพรทิพย์ ปริมิตร นอกจากจะอนุรักษ์สุนัขไทยหลังอาน และสุนัขสายพันธุ์ต่างประเทศ ยุโรป จีนแล้ว ใน พ.ศ.2552 ได้เริ่มทำบ้านน้องแมวนานาพันธุ์ขึ้น โดยเลี้ยงน้องแมวพันธุ์ไทย พันธุ์ต่างประเทศ คัดเกรดสวยๆ น่ารักๆ ขนสวยๆ เลี้ยงดูใส่ใจ ดูแลอย่างดี กินนอนแบบพรีเมี่ยม และแบ่งขายลูกแมวตามโอกาส ลูกแมวคุณพรทิพย์จะเน้น ความสวยเด่น ขนฟูแน่น สมส่วน น่ารักที่สุด และแบ่งจำหน่ายในราคากันเอง

แฟนเพจเฟสบุค

 

191736533 Picture 423 Picture 1086 Picture 1031

แผนที่บ้าน

แผนที่บ้าน

 

 

และสีคล้ายกัน เพศผู้ใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อย ไม่มีความแตกต่างทางเพศอื่นที่ชัดเจนอีก นกกระเรียนไทยเพศผู้ในอินเดียมีขนาดสูงที่สุด คือประมาณ 200 ซม. ช่วงปีกยาว 250 ซม. ทำให้นกกระเรียนไทยเป็นนกที่บินได้ที่สูงที่สุดในโลก ในชนิดย่อย antigone มีน้ำหนัก 6.8–7.8 กก. ขณะที่ sharpii มีน้ำหนักประมาณ 8.4 กก. โดยทั่วไปแล้วจะมีน้ำหนัก 5-ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย2 กก. สูง ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซียขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย5-ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณี

) ทางตะวันตกไปถึงชายฝั่งรัฐคุชราต เขตธาร์พาร์คาร์ (Tharparkar) ของประเทศปากีสถาน[8] และทางตะวันออกถึงรัฐเบงกอลตะวันตกและรัฐอัสสัม ไม่พบการขยายพันธุ์ในแคว้นปัญจาบมานานแล้ว แม้ว่าจะพบบ้างประปรายในฝั่งอินเดียในฤดูหนาว นกกระเรียนหาพบได้ยากและมีจำนวนน้อยมากในรัฐเบงกอลตะวันตกและรัฐอัสสัม[9] และไม่พบมานานแล้วในรัฐพิหาร ในประเทศเนปาล การกระจายพันธุ์จำกัดอยู่เพียงที่ราบลุ่มฝั่งตะวันตก ประชากรส่วนมาก

สูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติ ในประเทศออสเตรเลียพบในบริเวณด้านเหนือของประเทศ และมีการอพยพไปยังบางพื้นที่[ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย3] พิสัยการกระจายพันธุ์ของนกกระเรียนไทยกำลังลดลงและพื้นที่ๆเกิดมากที่สุดคือประเทศอินเดียซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดใหญ่ถูกทำลาย นกเหล่านี้จึงต้องอาศัยในนาข้าวในการเพิ่มจำนวน แม้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะพบนกกระเรียนในที่ราบลุ่ม แต่ก็มีรายงานว่าพบบนที่ราบสูงทางเหนือใน ฮาร์กิต ซาร์ (Harkit Sar) และ คาฮัง (Kahag) ในรัฐแคชเมียร์[ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย4] นอกการนี้นกกระเรียนยังขยายพันธุ์ในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากๆ เช่น ใกล้กับ พงดัม (Pong Dam) ในรัฐหิมาจัลประเทศ (Himachal

khet-taavadi[ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย6]) สำหรับสร้างรัง การจับคู่ผสมพันธุ์มักจะเกิดในพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติมากกว่าแต่ก็ยังมีในนาข้าวหรือข้าวสาลีบ่อยๆ[ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย0][ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสี

นกโดยลินเนียสในปี ค.ศ. ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย758 และจัดอยู่ในสกุล Ardea ร่วมกับนกกระสาขนาดใหญ่[ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย8] เอ็ดเวิร์ด ไบร์ท (Edward Blyth) ตีพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับนกกระเรียนในปี ค.ศ. ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย88ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย ซึ่งเขาพิจารณานก

 หรือ นกกระเรียนอินโดจีน หรือ นกกระเรียนหัวแดง กระจายพันทางตะวันออกของพม่าแผ่ไปถึงเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันเหลือเพียงในประเทศกัมพูชา เวียดนาม และ ลาว เหลือประมาณ ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย000 ตัว[20] ชนิดย่อยนี้มีสีขนเข้มกว่า

(บางครั้งสะกดว่า gillae หรือ gilli) ในปี ค.ศ. ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย988 พบครั้งแรกในประเทศออสเตรเลียเมื่อปี ค.ศ. ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย969 และถือเป็นนกอพยพ ในนกท้องถิ่นออสเตรเลีย นกกระเรียนไทย

ดำบรรพ์ของนกกระเรียนนั้นมีไม่มากพอ วงศ์ย่อยที่สามารถระบุบได้ว่าเป็นนกกระเรียนนั้นพบในตอนปลายของยุคแรกเริ่มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือกำเนิดขึ้นมา (Eocene) หรือยุคเอโอซีน (ประมาณ 35 ล้านปีมาแล้ว) ส่วนสกุลนกกระเรียนในปัจจุบันปรากฏขึ้นเมื่อ 20 ล้านปีมาแล้ว[6] จากการศึกษาทางชีวภูมิศาสตร์ (Biogeography) ของซากดึกดำบรรพ์ที่รู้จักและอยู่ในอนุกรมวิธานของนกกระเรียนแสดงว่ากลุ่มอาจมีต้นกำเนิดมาจากโลกเก่า[6] ความหลากหลายเท่าที่มีอยู่ในระดับสกุลมีศูนย์กลางอยู่ที่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาแต่เป็นที่เศร้าใจมากที่ไม่มีบันทึกซากดึกดำบรรพ์ในสภาพดีจากที่นั่นเลย ในทางตรงกันข้ามกลับมีซากดึกดำบรรพ์ของนกกระยางเป็นจำนวนมากที่ได้รับการบันทึกไว้จากที่นั้น ซึ่งคาดกันว่ามันใช้ถิ่นอาศัยร่วมกับนกกระเรียน

 

นั้นพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น[ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย2] นกกระเรียนที่จับคู่จะปกป้องอาณาเขตจากนกกระเรียนอื่นด้วยเสียงร้องกู่ร้องและการกางปีก นกที่ยังไม่จับคู่จะอยู่รวมกันเป็นฝูงหลากหลายขนาดจำนวนตั้งแต่ ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย–430 ตัว[ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซียขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย][25][26] ในพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง คู่นกและลูกนกที่บินได้แล้วจะละทิ้งอาณาเขตในฤดูแล้งไปรวมฝูงกับนกที่ยังไม่ได้จับคู่ ในพื้นที่ชุ่มน้ำตลอดปี อย่างในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) คู่นกจะไม่ทิ้งอาณาเขต ฝูงนกกระเรียนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในพื้นที่ 29 กม2. ของอุทยานแห่งชาติเคียวลาเดียว (Keoladeo)[27] ซึ่งมีนกถึง 430 ตัว และจากพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตอีทาวา (Etawah) และ มาอินปูริ (Mainpuri) ในรัฐอุตตรประเทศ มีนกจำนวน 245–4ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย2 ตัว ฝูกนกที่มีสามาชิกเกิน ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณี

ไทยหากินในน้ำตื้น (ปกติน้ำลึกน้อยกว่า 30 ซม.) หรือในทุ่งหญ้า บ่อยครั้งพบนกกระเรียนแหย่ปากหากินในปลักโคลน มันเป็นสัตว์กินได้ทั้งพืชและสัตว์ เช่น แมลง (โดยเฉพาะตั๊กแตน) พืชน้ำ ปลา (อาจแค่เฉพาะในกรงเลี้ยง[30]) กบ สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง และเมล็ดพืช บางครั้งก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ เช่น งูน้ำ (Xenochrophis piscator)[6] มีบางกรณีที่พบได้ยากที่นกกระเรียนไทยกินไข่ของนกอื่น[3ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาด

พาราสีของนกกระเรียน จะแสดงออกโดยคู่นกอาจแสดงการกางปีก กระพือปีก ส่งเสียงร้องด้วยท่าทางที่สวยงามและพร้อมเพียงกันไปรอบๆพื้นที่ รวมถึงการ”เต้นระบำ”ที่กระทำทั้งในและนอกฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งประกอบไปด้วยการกระโดดช่วงสั้นๆ กระดกศีรษะขึ้นลง ตบเท้า ไปรอบๆคู่ของมัน[34] นอกจากนี้การเต้นระบำยังเป็นการข่มขู่ขับไล่เมื่อรังหรือลูกนกตกอยู่ในอันตรายอีกด้วย[6] นกกระเรียนไทยส่วนใหญ่ผสมพันธุ์ในฤดูมรสุมในประเทศอินเดีย (กรกฎาคมถึงตุลาคม) แม้ว่า

ปกปิดมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล[35] รังอาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 2 เมตรสูงเกือบ ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย เมตร[36] คู่นกจะหวงแหนแหล่งทำรังมาก บ่อยครั้งที่จะกับมาซ่อมแซมและใช้รังเดิมถึง 5 ฤดูผสมพันธุ์[37] ในหนึ่งครอกจะมีไข่ ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย-2 ใบ (น้อยครั้งที่จะเป็น 3[37] หรือ 4[38] ใบ) พ่อแม่นกจะผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ฟักไข่[38] ใช้เวลาฟักไข่ราว 3ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย วัน (ราว 27–35 วัน[ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซียขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย][39]) ไข่นกกระเรียนไทยมีสีขาว (บางครั้งมีสีครีมแกมชมพูหรือสีเขียว[40]) หนักประมาณ 240 กรัม[6] พ่อแม่นกจะย้ายเปลือกไข่ออกจากรังหรือจะกลืนเปลือกไข่เข้าไปหลังลูกนกฟักเป็นตัว[4ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย] ลูกนกระเรียนจะมีขนอุยปกคลุมทั่วตัว ขนบริเวณหัวและคอมีสีน้ำตาลอมเหลือง ขนข้างอกและหลังด้านบนเป็นสีน้ำตาลเข้ม บริเวณอกและท้องเป็นสีขาว[42] ลูกนกจะกินอาหารจากที่พ่อและแม่ป้อนในสองสามวันแรกและจะหากินเองหลังจากนั้นและจะตามพ่อแม่ไปหาอาหาร เมื่อเตือนภัย พ่อแม่นกจะร้อง “แคร่ร-รร” เสียงต่ำ

เล่น)[46] หรือคนงานเร่ร่อนเพื่อนำไปทำอาหาร[47] เป็นปัจจัยคุกคามต่อไข่นกกระเรียนที่สำคัญ ประมาณ 3ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย-42% ของไข่ในรังจะไม่สามารถฟักเป็นตัวได้จากเหตุผลข้างต้น ลูกนกจะเป็นเหยื่อของสัตว์นักล่าประมาณ 8% แต่มากกว่า 30% ของลูกนกที่ตายนั้นไม่ทราบสาเหตุ[48][49] อัตราการรอดตายตั้งแต่เป็นไข่จนถึงนกวัยอ่อนจะอยู่ประมาณ 20%[50] ในบริเวณที่เกษตรกรยินยอมให้นกอาศัยโดยไม่ได้

ของนกในกรงเลี้ยงที่สวนสัตว์ลอนดอน[52] และปรสิตหนอนตัวแบน (Allopyge antigones) จากนกในประเทศออสเตรเลีย[53] นก

กระเรียนที่เกิดจากสารพิษอย่าง โมโนโครโตฟอส (monocrotophos) และ ดีลดริน (dieldrin) ในพื้นที่เกษตรกรรมบันทึกไว้[57][58] เท่าที่ทราบ มีนกที่โตเต็มที่บินชนสายไฟและโดนไฟดูดตาย ซึ่งมีอัตราการตายจากสาเหตุนี้ประมาณ ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย% ของประชากรนกในพื้นที่ต่อปี[59]

 

แมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย] ประชากรชนิดย่อย นกกระเรียนอินเดีย เหลือน้อยกว่า ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย0,000 ตัวแต่ก็ถือว่ายังดีกว่าอีก 2 ชนิดย่อยที่เหลือ อาจเป็นเพราะได้รับความเคารพและธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาทำให้นกไม่ได้รับอันตราย[60] และในหลายๆพื้นที่ นกกระเรียนไม่เกรงกลัวมนุษย์ นกกระเรียนไทยเคยพบในประเทศปากีสถานแต่ยังไม่พบอีกเลยตั้งแต่ปลายคริสต์ทศวรรษ ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย980 ประชากรนกกระเรียนในอินเดียมีการลดจำนวนลง[ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย] จากการประมาณประชากรโดยรวมบนพื้นฐานของหลักฐานที่สะสมมาแสดงว่าประชากรในปี ค.ศ. 2000 ดีที่สุดคือ ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย0% และเลวร้ายที่สุดคือ 2.5% ของจำนวนทั้งหมดในปี ค.ศ. ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย850[6ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย] เกษตรกรหลายคนในอินเดียเชื่อว่านกกระเรียนนั้นเป็นตัวทำลายพืชผล[ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย0] โดยเฉพาะข้าว แม้ว่าจากการศึกษาแสดงว่าการจิกกินเมล็กข้าวโดยตรงนั้นมีการสูญเสียจำนวนน้อยกว่าร้อยละหนึ่งและการเหยียบย่ำทำให้สูญเสียเมล็ดประมาณ 0.4-ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย5 กก.[62] ทัศนคติของเกษตรกรมีแนวโน้มเป็นบวกในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น และนี่เองเป็นการช่วยอนุรักษ์นกกระเรียนภายในพื้นที่เกษตรกรรม และการชดเชยความเสียหายความเสียหายแก่เกษตรกรตามความเป็นจริงอาจจะช่วยได้[48] ทุ่งนาอาจมีบทบาทที่สำหรับสำคัญในการช่วยอนุรักษ์นกชนิดนี้ เพราะพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาตินั้นถูกคุกคามมากขึ้นด้วยกิจกรรมต่างๆของมนุษย์[63] ประชากรนกกระเรียนในประเทศออสเตรเลียมีประมาณ 5,000 ตัวและอาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ[7] อย่างไรก็ตาม นกกระเรียนอินโดจีนกลับลดลงเป็นจำนวนมากจากสงครามและการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย (เช่นการเกษตรแบบเร่งรัดและการระบาย

 

สีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซียขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย ที่บริเวณชายแดนติดกับกัมพูชา[67]

 

เซีย ตัว ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2532 ICF ได้ส่งลูกนกมาให้อีก 6 ตัว นกทั้งหมดนำมาเลี้ยงดูอยู่ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าบางพระ และเนื่องจาก

 จนถึงปัจจุบัน จากประชากรเริ่มต้นจำนวน 26 ตัว จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 มีลูกนกที่เกิดมารวม ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย00 ตัว ขณะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ สามารถขยายพันธุ์ได้อีกไม่ต่ำกว่า 50 ตัว[70] ทางสวนสัตว์จึงมีโครงการปล่อยนกกระเรียนกลับคืนสู่ธรรมชาติใน 6 แหล่งด้วยกันคือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบงคาย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

นครราชสีมาได้มีการทดลองปล่อยนกกระเรียนไทย อายุ 5 – 8 เดือน จำนวน ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย0 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ จากการติดตามพบว่านกกระเรียนดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้ตามปกติ ในปีถัดมา

ซึ่งสักการะพระเจ้า 5 พระองค์ถือว่านกกระเรียนเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์[76] เนื้อนกกระเรียนถือว่าเป็นอาหารต้องห้ามในคัมภีร์ฮินดูโบราณ[77] เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่านกกระเรียนจะมีคู่เพียงตัวเดียวตลอดชีวิต ถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งตายลง อีกตัวหนึ่งจะตรอมใจตายตาม นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์คุณงามความดีศีลธรรมในชีวิตแต่งงานและในรัฐคุชราตมีประเพณีให้คู่แต่งงานใหม่ดูคู่นกกระเรียนเป็นตัวอย่าง[78] ในที่ราบน้ำท่วมขังของแม่น้ำคงคา ได้มีการสังเกตการทาง

)

แม้ว่านกจะเป็นที่เคารพและได้รับการปกป้องจากชาวอินเดีย แต่นกกระเรียนยังคงถูกล่าในช่วงที่อินเดียเป็นอาณานิคม มีบันทึกว่าการฆ่านกจะทำให้คู่ของมันแผดเสียงไปหลายวัน และเชื่อกันว่าหลังจากนั้นมันจะตรอมใจตายตามคู่ไป แม้แต่ในคู่มือการล่านกเพื่อการกีฬายังไม่เห็นด้วยที่จะยิงนกชนิดนี้[79] ตามที่นักสัตววิทยาชาวอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ ขายแมวซื้อฟาร์มวิเชียรมาศสีสวาดขาวมณีอเมริกันชอตแฮเปอเซีย9 โทมัส ซี. เจอร์ดอน (Thomas C.